Cesty a památky

Kolínsko » Nučice

Nučice
Nučice - znak obce (2007)

První písemná zmínka o obci je v listině z 16. června 1375 (objevené v roce 2020 badatelem Janem Psotou), ve které se popisuje soudní spor řešený pražskou arcibiskupskou konzistoří mezi faráři Jakubem z Konojed a Janem z Olešky, kteří se dohadovali o to, kterému kostelu budou obyvatelé Nučic platit desátky. Další písemný doklad o obci je z roku 1422 v listině, kterou Pražané zapisují za věrné služby panu Vilémovi Kostkovi z Postupic zboží, které patřilo Sázavskému klášteru. V dvorských deskách se obec zmiňuje v letech 1444 a 1471 jako součást kosteleckého manství, které v roce 1492 Jindřich Smržovský postoupil Slavatům z Chlumu a Košumberka. v té době se majetkové poměry v obci komplikují, část obce patří ke kosteleckému panství a část k panství Komorce Čábelických ze Soutic; tyto dvě části spojil v jeden celek v roce 1588 Jaroslav Smiřický, majitel Kostelce. Poslední část obce patřila Střelům z Rokyc, sídlícím na Cerhenicích, a dodnes se nazývá tato část vsi „Na Střelovce“. Stávala zde hospoda, do které bylo dodáváno pivo výhradně z cerhenického pivovaru a toto rozdělení obce trvalo po celý novověk. Z roku 1793 je nejstarší záznam o životě židů v Nučicích v soupisu židovských rodin který uvádí, že v Nučicích v tomto roce žily 2 židovské rodiny (Liebschovi a Guttmanovi). V roce 1844 v Nučicích stálo 47 domů, z nichž 4 se nacházely v části obce Střelovka patřící k panství Cerhenice, celkem ve vesnici žilo 372 obyvatel, včetně obou zmíněných židovských rodin. Součástí kostekleckého a cerhenického panství zůstaly obě části Nučic až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V letech 1850-68 náležely Nučice do okresu Černý Kostelec (Kostelec nad Černými lesy), 1868 - 1960 do okresu Český Brod, vletech 1960 - 2007 do okresu Kolín a po reorganizaci státní správy v roce 2007 připadly do okesu Praha-východ.

Osobnosti

Svatopluk Štěpánek (* 27. 4. 1906 Nučice - † 22. 12. 1978 Praha) - tanečník, působil v angažmá v Uranii, smíchovské Aréně, Velké operetě, v Novém německém divadle v Praze a Divadle 5. května, v letech 1948-52 jako sólista Národního divadla v Praze. Po ukončení taneční kariéry se věnoval odborové činnosti na Ústředním výboru odborových organizací a Ministerstvu kultury ČSR

Původ názvu

Původ názvu obce není zřejmý. Antonín Profous ho mylně vykládal tak, že vznikl z názvu Vnučice, tedy ves lidí Vnukových podle osobního jména Vnuk. Tvar Vnučice se ale v dochovaných písemnostech vyskytuje pouze jednou, a to v česko-latinsky psané listině v dvorských deskách království českého z roku 1454, kde je uvedeno "in Wnucziczich vno siluano". Ve všech starších i mladších dokumentech se ale obec uvádí jako Luczicz (1375), Nučice (1422), Nuczicze (1460), Nucžicze (1677), Nutschitz (1720) nebo Nutcžitz (1784).

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 9. října 2007 usnesením č. 25 schválen znak a prapor obce, jehož autorem je heraldik Jan Tejkal. Jedná se o tak zvané mluvící znamení, na kterém znak tvoří zlato-červeně dělený štít (barvy Lichtenštejnů, majitelů kostelecké části vsi), rozdělený červeno-stříbrným kůlem (barvy Střelů z Rokyc, majitelů cerhenické části vsi), v jehož horní části je zlatý jehličnatý strom (symbolizuje okolní lesy) a v dolní části červený kvádrovaný pilíř s patkou a deskou (červený nučický pískovec). Vlajku tvoří žluto - červeně šachovaný list, jehož dolní střední pole je bílé, v horním červeném poli je žlutý jehličnatý strom a v bílém červený kvádrovaný pilíř s patkou a deskou.

Administrativní údaje

Nučice jsou dnes samostatnou obcí, jejích katastrální výměra činí 4,97 km² a žije zde 366 stálých obyvatel (1. ledna 2022).

Fotogalerie

Nučice - střed obce (2017)Nučice - domy na návsi (2017)

Odkaz

www.obec-nucice.cz

Mapa

Poloha

Nučice leží v údolí Nučického potoka, 4,5 km jižně od Kostelce nad Černými lesy (24 kilometry jihozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 357 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK