Cesty a památky

Kolínsko » Cukmantl (zaniklá ves)

Cukmantl (zaniklá ves)

Středověká ves z 13. století patřící k hradu Zlenice je písemně doložená v roce 1652, kdy zde bylo 14 obydlených gruntů. V roce 1677 je v Berní rule uveden jako pustý, v Tereziánském katastru z roku 1719 je místo bývalé vsi uvedeno jako zarostlé lesem.

Cukmantl patřil k lokalitám, na něž se již od počátku 20. století soustřeďoval sběratelský zájem, soustavný povrchový průzkum a sondáž zde provedl teprve Z. Sedláček z muzea v Kolíně.Doklady osídlení na pravém břehu se nacházejí v poloze vymezené při potoce jen zcela nepatrnou terénní vlnou a na bocích ohraničené zřetelnějšími hranami. V zatravněném pásmu při potoce jsou patrné stopy nadzemních reliktů usedlostí. Části těchto reliktů jsou rozorány na okraji přilehlého pole. Protilehlou polohu vymezují na západě i na severu (tj. k potoku) terénní hrany, na východě terén plynule přechází v plošinu nad údolím. Osídlení na každé straně údolí je registrováno v ploše dlouhé přibližně 120 až 150 metrů a široké asi 30 metrů. Jižní část vesnice je ovšem posunuta k východu, jejímu západnímu okraji odpovídá zhruba střed protější části sídliště. Východní hranici severní části určuje úžlabí, přerušené v úrovni zaniklých usedlostí hrází pustého rybníka. Hráz druhého rybníka a možná i další objekty Cukmantlu jsou v témže úžlabí dále v lese. Jejich hodnocení se ale neobejde bez opakovaného povrchového průzkumu. Většina dosavadních archeologických nálezů je datovatelná do 2. poloviny 16. a do počátku 17. stol. (výzkum muzea Kolín, starší nálezy v muzeu v Kostelci nad Černými lesy). Ze severní strany potoka ale pocházejí i nálezy z horizontu středověkého osídlení ve 13.- 14. století, na protějším břehu dosud obdobné nálezy chybějí.

Původ názvu

Název obce v historii kolísal a uvádí se jako Cukmantl, Cukmantle i Cugmantl pochází z němčiny a označuje místo, kde řádili lapkové (zucke de Mante). V některých dokumentech se název obce uvádí také pod názvem Kamenná Lhota.

Znak a vlajka obce

Areál zaniklé vsi je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 36454/2–3445.

Administrativní údaje

Areál zaniklé vsi náleží do katastru obce Jevany.

Odkaz

www.obecjevany.cz

Mapa

Poloha

Cukmantl stával 2 kilometry jihozápadně od Kostelce nad Černými lesy (26 kilometrů západně od Kolína) po obou stranách široce rozevřeného mělkého údolí přítoku Bohumilského potoka, které je obráceno k západu.

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK