Cesty a památky

Kolínsko » Prusice

Prusice
Prusice - znak obce

Ves je v dochovaných materiálech poprvé zmiňována v roce 1228. Ve 14. století ves náležela ke královské kapli Všech Svatých. Roku 1420 se dostala do držení světských pánů, na konci 15. století ji do svého majetku získal rod Čabelických ze Soutic, který ji držel ještě roku 1541. Později Prusice připadly ke Kostelci nad Černými lesy, k němuž náležely až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. Podle popisu panství z roku 1677 v Urbáři černokosteleckého panství bylo ve vsi celkem 6 osedlých, a to 4 hospodáři a 2 chalupníci. Prusice tehdy náležely pod právo rychtáře Svrabova (dnes Svatbína), s farou v Konojedech. Podle záznamů stával v Prusicích v této době na potoce v č. p. 9 malý vodní mlýn. V roce 1901 byla přes Prusice vybudována první silnice, v roce 1911 byl v obci založen hasičský sbor, a této době zde také účinkovalo ochotnické divadlo.

V letech 1850 - 1960 patřily Prusice do okresu Český Brod, v letech 1960 - 2007 do okresu Kolín, po poslední reorganizaci státní správy připadly v roce 2007 do okresu Praha-východ.

Původ názvu

Název obce se v průběhu času měnil, v listinách se tak objevují tvary jako Prušce, Prušec nebo i Krušce.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 15. června 2015 usnesením č. 35 schválen znak a prapor obce. Autorem návrhu je heraldik Jiří Sankot z heraldické kanceláře Patriot. Jedná se tak zvaný „mluvící znak“, na kterém červená a zlatá barva charakterizují erb Liechtensteinů, kteří byli nejdéle souvisle panující vrchností Prusic (1623–1848), zvon a lipové listy symbolizují zvoničku a památnou lípu na návsi. Znak tvoří zlato-červeně sníženě šikmým, červeno-zlatě děleným břevnem, dělený štít, ve zlatém poli jsou tři vztyčené zelené lipové listy, v červeném poli je zlatý zvon. Vlajka je identická se znakem, v žerďovém žlutém poli jsou tři vztyčené zelené lipové listy, v červeném vlajícím poli žlutý zvon.

Administrativní údaje

Prusice jsou samostatnou obcí, katastrální výměra činí 2,57 km² a žije zde 78 stálých obyvatel (1. ledna 2017).

Fotogalerie

Prusice - střed obce (2017)

Odkaz

www.prusice.cz

Mapa

Poloha

Prusice leží 3 kilometry jižně od Kostelce nad Černými lesy (24 kilometry západně od Kolína) v nadmořské výšce 372 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK