Cesty a památky

Kolínsko » Svatbín

Svatbín
Znak Kostelce nad Černými lesy, jehož je Svatbín administrativní součástí

Vesnice založená v období vrcholného středověku, v písemných pramenech se poprvé připomíná v listině datované 13. dubna 1358. Od samého počátku byla součástí černokosteleckého panství až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. V 17. století byla během třicetileté války téměř zničena, ale postupně byla znovu osídlena. V letech 1850-68 náležel Svatbín (tehdy Svrabov) do okresu Černý Kostelec (Kostelec nad Černými lesy) jako samostatná obec, v letech 1868 - 1960 pak do okresu Český Brod. Jako součást obce Krupá patřil v letech 1960 - 2007 do okresu Kolín a po reorganizaci státní správy v roce 2007 připadl jako součást města Kostelec nad Černými lesy do okresu Praha-východ.

Na území širšího Kolínska (bývalý okres Kolín) se jedná o vzácnou ukázku obce, která ve středověku nevyrostla přirozeným způsobem, ale byla uměle vysazena v podhradí někdejšího královského hradu. Tuto skutečnost dokazuje pravidelně vyměřená náves téměř kruhového tvaru, která je typickým znakem lokačních vsí vrcholného středověku. Na návsi se dochovalo několik domů z 19. a první třetiny 20. století, dokládající původní ráz zdejší venkovské zástavby. V roce 1996 bylo v obci vyhlášeno ochranné památkové pásmo.

Do roku 1985 stávala jihovýchodně od obce u křižovatky se silnicí z Brníka do Kostelce nad Čerenými lesy socha sv. Donáta, přenesená do muzea lidových staveb v Kouřimi.

Osobnosti

Jan Kotrch (* 9. 6. 1917 Sušice - † 3. 3. 1942 Creil, Francie) - československý letec. Ačkoliv se narodil v Sušici, své dětství až do 12 let, kdy mu zemřeli oba rodiče, prožil v domě čp. 52 ve Svatbíně. Poté žil krátce u tety na Šumavě a následně se v Praze-Bohnicích vyučil pekařem. Na výzvu prezidenta Tomáše Garrique Masaryka "1000 nových pilotů republice" se přihlásil k československému letectvu. Jako bombardovací pilot v hodnosti rotného sloužil u RAF - 311. českoslovesnké bombardovací perutě, nevrátil se z operačního letu nad Paříž dne 3. března 1942. Těžce poškozený letoun Wellington Mk.IC KX-K, R1378 havaroval při zpátečním letu asi 50 km severozápadně od Paříže u města Creil, kde je pohřben na místním hřbitově, oddělení 2 - hrob 341/345. Po válce získal od ministra obrany Ludvíka Svobody Československý válečný kříž 1939 in memoriam, roku 1991 byl posmrtně povýšen na plukovníka a v roce 1992 obdržel jeho bratr Václav Kotrch na britském velvyslanectví tři pamětní válečné medaile tzv. Great British s pilotním odznakem R.A.F.

Původ názvu

Do roku 1923 se obec nazývala Svrabov, v historických dokumentech se střídavě zapisovala jako Swrabow (1358) nebo Srabow (1547). Tento název s největší pravděpodobností vznikl odvozením od epidemie nakažlivé kožní choroby svrab, která postihla významné množství obyvatel někdy v minulosti. Vyhláškou ministra vnitra 15/1926 Sb.ze dne 26. ledna 1926 o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad povolených v roce 1925 byl kodifikován současný název, požadovaný obyvateli obce. Jedná se však o název, který nemá žádnou historickou kontinuitu. V archivu Ministerstva se dochovalo vyjádření k žádosti obce Svrabov o změnu názvu: „I když jméno obce má význam ze stanoviska estetického poněkud méně pěkný, nemá to býti ihned důvodem ke změně dosavadního jména, majícího původ v dávné minulosti. Nikomu rozumnému nenapadne tropiti si posměšky ze starého, po staletí trvajícího jména, a tam, kde jde o zlou vůli, nalezne se důvod k posměšku i po změně závadného jména. Dlužno v tom zajisté hledati jenom známky poválečné hysterie a nervosy, když se dnes lidé pojednou cítí dotčenými jménem své obce, nad kterým se nesčetné generace jejich předků nijak nepozastavovaly.“

Administrativní údaje

Svatbín je dnes administrativní součástí města Kostelec nad Černými lesy, jeho vlastní katastrální území činí 3,44 km².

Fotogalerie

Svatbín - náves (2020)Svatbín - náves (2020)Svatbín - 3. vojenské mapování z let 1877-80 (© Ministerstvo životního prostředí ČR)

Odkaz

www.svatbin.unas.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK