Cesty a památky

Kolínsko » Svatbín

Svatbín

Vesnice založená až v období vrcholného středověku, v písemných pramenech se poprvé připomíná v roce 1359. V 17. století byla téměř zničena, ale postupně došlo k její obnově. Od samého počátku byla součástí černokosteleckého panství až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. V letech 1850-68 náležel Svatbín (tehdy Svrabov) do okresu Černý Kostelec (Kostelec nad Černými lesy) jako samostatná obec, v letech 1868 - 1960 pak do okresu Český Brod. Jako součást obce Krupá patřil v letech 1960 - 2007 do okresu Kolín a po reorganizaci státní správy v roce 2007 připadl jako součást města Kostelec nad Černými lesy do okesu Praha-východ.

Na území širšího Kolínska se jedná o vzácnou ukázku obce, která ve středověku nevyrostla přirozeným způsobem, ale byla uměle vysazena v podhradí někdejšího královského hradu. Tuto skutečnost dokazuje pravidelně vyměřená náves kruhového tvaru, která je typickým znakem lokačních vsí vrcholného středověku. Na návsi se dochovalo několik domů z 19. století, dokládající původní ráz zdejší venkovské zástavby. V roce 1996 bylo v obci vyhlášeno ochranné památkové pásmo.

Do roku 1985 stávala u Svatbína socha sv. Donáta, přenesená do muzea lidových staveb v Kouřimi.

Původ názvu

Do roku 1923 se obec nazývala Svrabov, název s největší pravděpodobností vznikl odvozením od epidemie nakažlivé kožní choroby svrab, která postihla významné množství obyvatel někdy v minulosti. V roce 1924 j: https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/ze-svrabova-se-strahov-nakonec-nestal-20161119.htmlbyl kodifikován současný název na základě požadavku obyvatel obce. V archivu Ministerstva se dochovala citace z vyjádření k žádosti obce Svrabov o změnu názvu: „I když jméno obce má význam se stanoviska estetického poněkud méně pěkný, nemá to býti ihned důvodem ke změně dosavadního jména, majícího původ v dávné minulosti. Nikomu rozumnému nenapadne tropiti si posměšky ze starého, po staletí trvajícího jména, a tam, kde jde o zlou vůli, nalezne se důvod k posměšku i po změně závadného jména. Dlužno v tom zajisté hledati jenom známky poválečné hysterie a nervosy, když se dnes lidé pojednou cítí dotčenými jménem své obce, nad kterým se nesčetné generace jejich předků nijak nepozastavovaly.“

Administrativní údaje

Svatbín je dnes administrativní součástí města Kostelec nad Černými lesy, jejich vlastní katastrální území činí 3,44 km².

Odkaz

www.svatbin.unas.cz

Mapa

Poloha

Svatbín leží 1,5 kilometru jihovýchodně od Kostelce nad Černými lesy (23,5 kilometru západně od Kolína) v nadmořské výšce 387 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK