Cesty a památky

Kolínsko » Dobré Pole

Dobré Pole

Poprvé se jméno Dobré Pole objevuje jako místní určení směru cesty v listině Jana Lucemburského z roku 1327. Ves držel v roce 1346 člen významné staroměstské patricijské rodiny Mikuláš Rokycanský z Okoře jako manský statek, který Karel IV. osvobodil v roce 1352 od povinností ke královskému městu Kouřimi. V roce 1360 zde byl velký dvůr stále ještě v držení staroměstských měšťanů. V roce 1387 se připomíná Bušek z Dobrého Pole, roku 1397 rytíř Matyáš z Dobrého Pole, roku 1405 a 1411 Jan z Dobrého Pole. K době vlády Jana Holce z Nemošic, který Dobré Pole držel od roku 1417, se váže tradice, podle které vítězní bojovníci panské jednoty využili po bitvě u Lipan v roce 1434 dobropolské stodoly, aby v nich upálili své zajatce z řad poražených táboritů a sirotků (uvádí se až 900 upálených). Od roku 1451 ves držel Jan Hlaváč z Dobrého Pole, jehož dcera Dorota ji v roce 1464 převedla jako svatební věno na svého manžela  Slavatu z Chlumu a Košumberka. Ten ji pak připojil ke svému černokosteleckému panství, s nímž ves sdílela stejné osudy až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. Za vlády Smiřických se od poloviny 16. století v Dobrém Poli a jeho okolí rozmáhá ovocnářství, zejména pěstování jablek a švestek, později i třešní. Ves velmi urpěla během třicetileté války, kdy byla ve dnech 27. a 28. 11. 1639 do základů vypálena švédskými vojsky. Pozvolný návrat do původního stavu byl přerušen v roce 1757 vpádem Prusů, kteří vydrancovali nejen Dobré Pole, ale i sousední Vitice. 

Přestože do katastru obce spadá i areál zaniklé vsi Brník s tvrzí, je tato zaniklá tvrz uvedena jako heslo u obce Brník.

Od roku 1850 bylo Dobré pole samostatnou obcí okresu Kostelec nad Černými Lesy, od roku 1868 pak Český Brod. Po reorganizaci státní správy v roce 1960 připadla obec do nově zřízeného okresu Kolín jako administrativní součást Vitic.

Osobnosti

Jan Svoboda (* 14. srpna 1934 Praha – † 13. března 2017 Praha) - molekulární genetik a virolog, z nejúspěšnějších českých vědců druhé poloviny 20. století. Jan Svoboda byl jednou z několika klíčových osobností oboru zkoumajícího retroviry, tedy skupiny, do které patří například i virus HIV. Své velké objevy učinil ještě před odhalením HIV a jeho výzkum dnes tvoří základ vědomostí o tomto typu virů. V Dobrém Poli prožil dětství a až do konce života tam často pobýval v domě po rodičích.

Vladimír Rišlink (* 30. 5. 1974 Kolín) - historik a ředitel Regionálního muzea V Kolíně, dětství a mládí prožil v Dobrém Poli, v současnosti trvale žije v Kouřimi. Vystudoval obor dějiny umění a historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Původ názvu

Původ názvu obce souvisí dle legendy s tvz. Čertovou brázdou, neboť se nachází na polovině cesty mezi Sázavským klášterem a Chotouní, rodištěm sv. Prokopa. Právě zde měl čert za sebou "dobrou půli" orby. Lidově se obec nazývá Dobropůl. V minulosti se objevují názvy Dobropol (1327), Dobre pole (1352), Dobré Pole (1428), Dobrý Pole (1544), Dobrá Půl (1547), Dobropul (1788). Dnešní název byl kodifikován v roce 1921.

Administrativní údaje

Dobré Pole je administrativní součástí obce Vitice, žije zde přibližně 347 obyvatel a jejich vlastní katastrální území činí 7,44 km².

Fotogalerie

Pohled na obec od severozápadu (2009)

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK