Cesty a památky

Kolínsko » Dobré Pole » Slovanská lípa

Slovanská lípa

Dobré Pole, Příroda, Památné stromy

Památný strom Slovanská lípa je vysoký 24 metry, obvod kmene činí 527 cm, koruna je vysoká 21 metrů a široká 15 metrů (měření v roce 2010).  Lípa byla zasazena kolem roku 1680. V koruně je svázaná lany, větve jsou ošetřeny, rozvětvuje se z jednoho bodu na tři hlavní části. Jedná se o silně poškozený strom veterán, který ale kvete a plodí. Název „Slovanská lípa“ získal strom v 19. století.

Důvodem ochrany je stáří stromu.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Okresním národním výborem Kolín k 1. červenci 1987, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104046.

Fotogalerie

Dobré Pole - památný strom Slovanská lípa (2020)Dobré Pole - památný strom Slovanská lípa od západu (2020)Dobré Pole - památný strom Slovanská lípa od východu (2020)Dobré Pole - památný strom Slovanská lípa, cedulka památného stromu (2020)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípa roste u silnice mezi kovárnou a knížecím dvorem v západní části vsi.

GPS: 50°0'1.744"N, 14°55'32.481"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK