Cesty a památky

Kolínsko » Dobré Pole » škola (bývalá)

škola (bývalá)

Dobré Pole, Ostatní stavby, Školy

Škola byla v Dobrém Poli založena již v roce 1770 z podnětu tehdejší držitelky černokosteleckého panství, vévodkyně Marie Terezie Savojské, protože už nedostačovala dosavadní farní škola ve Viticích (Dobré Pole bylo největší vesnicí na vitické farnosti). Původně se jednalo o prostou a nevelkou roubenou stavbu. Prvním učitelem byl Karel Řehák, který zde působil v letech 1770-77. Dobré Pole se začalo výrazně rozrůstat ve druhé polovině 19. století, takže původní budova školy nestačila. Proto byla na jejím místě roku 1868 nákladem 4700 zlatých postavena nová, zděná jednopatrová budova (jedná se o jádro dnešního objektu). Finance na stavbu školy se podařilo získat díky příspěvku knížete Jana z Lichtenštejna a tehdejšího nájemce dobropolského panského dvora Václava Milnera z Milhauzu.

Nová škola však dlouho kapacitně nevydržela, protože už na konci 19. století se v pouhých dvou třídách tísnilo 173 dětí. Roku 1898 tedy obec musela přistoupit k přestavbě a rozšíření školy, přičemž byla ke stávající budově připojena dvě přízemní křídla na jihozápadní a severovýchodní straně. Jihozápadní přístavek obsahoval byt pro učitele a severovýchodní přístavek tělocvičnu. Hlavní budova tak mohla být celá využita pro zřízení školních tříd. Obec se na tuto přestavbu školy snažila získat příspěvek od státu, ale nebyla úspěšná, takže vše musela hradit ze svého rozpočtu, a to ji na řadu let velmi zatížilo. Škola byla znovu přestavěna a rozšířena v roce 1929, v roce 1965 pak byla zrušena a dobropolské děti začaly dojíždět do školy v Kouřimi. Budova pak sloužila různm potřebám obce (od roku 1960 není Dobré Pole samostatnou obcí, ale spadá pod Vitice), a byla částečně přestavěna, čímž značně utrpěl její původní ráz. Dnes je soukromým majetkem.

Fotogalerie

Dobré Pole - bývalá škola (2020)

Zdroj informací

Rišlink V.: Stručné dějiny obce Dobré Pole 1327 - 1997.

Mapa

Poloha

Bývalá škola čp. 27 stojí stranou centra obce u bývalého knížecího dvora.

GPS: 49°59'59.845"N, 14°55'27.492"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK