Cesty a památky

Kolínsko » Dobré Pole » knížecí dvůr (bývalý)

knížecí dvůr (bývalý)

Dobré Pole, Ostatní stavby, Hospodářská zařízení a dvory

Původně středověký dvůr ze 14. století, který náležel k místní tvrzi. Ta byla po připojení k černokosteleckému panství upravena na obytné účely správy dvora. Po roce 1558 proměnil Jaroslav Smiřický ze Smiřic starobylý dvůr na prosperující velkostatek s chovem ovcí a ryb v nově založené soustavě rybníků na potoce Bylance a značným rozvojem ovocnářství, zaměřeným na pěstováním jabloní a švestek. V 60. letech 17. století obnovil po skončení třicetileté války zpustlý dvůr Karel Eusebius z Lichtenštejna, přičemž bývalá tvrz byla upravena na sýpku. Současný vzhled dvora je výsledkem úprav ve druhé polovině 19.století, kdy byl jeho nájemcem Václav Milner z Milhauzu, a zejména pak v první polovině 20. století, kdy dále sloužil k hospodářským účelům, poté co byl v roce 1923 přeměněn po konfiskaci lichtenštejnského majetku na zbytkový velkostatek.

Po roce 1949 se stal dvůr  majetkem socialistického zemědělského družstava, které zde soustředilo živočišnou výrobu s kravínem, teletníkem a odchovem skotu. Vlivem nulové udžby došlo k devastaci celého areálu, který se pomalu změnil v ruiny. Po roce 2010 pak došlo k demolici mnoha zcela zchátralých historických budov, včetně sýpky se zbytky bývalé tvrze.

Prohlášení za památku

Bývalý knížecí dvůr není památkově chráněný.

Fotogalerie

Dobré Pole - knížecí dvůr, vstup (2009)Dobré Pole - knížecí dvůr, stáje (2020)Dobré Pole - knížecí dvůr, barokní okna v ohradní zdi (2020)Dobré Pole - knížecí dvůr, středověké zdivo v ohradní zdi (2020)

Zdroj informací

Rišlink V.: Stručné dějiny obce Dobré Pole 1327 - 1997.

Mapa

Poloha

Bývalý knížecí dvůr čp. 1 se nachází v západní části vsi při silnici do Vitic.

GPS: 50°0'1.167"N, 14°55'29.219"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK