Cesty a památky

Kolínsko » Dobré Pole » tvrz (zaniklá)

tvrz (zaniklá)

Dobré Pole, Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz v Dobrém Poli vystavěli na přelomu 14. a 15. století příslušníci místní zemanské rodiny pánů z Dobrého Pole. První písemná zmínka o ní se dochovala z roku 1417, kdy ji vlastnil Jan Holec z Nemošic. Po jeho smrti došlo mezi jeho dědici ke sporům, trvajícím až do roku 1451, kdy tvrz i ves získal Jan Hlaváč z Dobrého Pole. Statek po něm zdědila dcera Dorota, jež po dosažení plnoletosti roku 1464 všechen majetek postoupila svému manželovi, královskému hofmistru, Slavatovi z Chlumu. Ten si roku 1482 vymohl propuštění tvrze i vsi z manství a v roce 1485 pak dobropolský statek trvale připojil ke svému černokosteleckému panství.

Brzy poté přestala být tvrz panským sídlem a stala se součástí panského dvora jako obytná budova. Poslední zprávu o její existenci malézáme v Urbáři černokosteleckého panství z roku 1677, kde je bývalá tvrz popsána jako schátralá dvoupatrová budova. V přízemí byl klenutý dlážděný vstupní mázhaus, ratejna, kuchyně, komora, dvé zděné konírny a vstup do dvoudílného sklepa. V prvním patře byly čtyři komory, kuchyňka, panská světnice a zděná komora. Ve druhém patře pak byla klenutá místnost a nad ní osmiboká věž. Celý objekt, krytý šindelem, obíhala v patře po třech starnách dřevěná pavlač, ohrazen byl valem s parkánem a funkčním vodním příkopem, napájeným vodou z potoka Bylanka. V průběhu 18. století byla bývalá tvrz přestavěna barokně na sýpku a nadále využívána k hospodýřským účelům Lichtenštejnského knížecího dvora.

Tvrz přestavěná na sýpku stála v areálu dvora až do roku 2012, kdy byla novým majitelem dvora bohužel zbořena. V roce 2009 ještě byl kolem sýpky dobře patrný prohlubeň po bývalém vodním příkopu.

Prohlášení za památku

Sýpka s relikty bývalé tvrze bohužel nebyla památkově chráněna.

Fotogalerie

Dobrí Pole - špýchar s relikty bývalé tvrze před zbořením (2009)Dobrí Pole - špýchar s relikty bývalé tvrze před zbořením (2009)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Rišlink V.: Stručné dějiny obce Dobré Pole 1327 - 1997.

Mapa

Poloha

Tvrz stávala ve východní části dnešní usedlosti čp. 1.

GPS: 50°0'3.233"N, 14°55'27.759"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK