Cesty a památky

Kolínsko » Vitice

Vitice
Vitice - pohled od jihovýchodu (2019)

Vitice jsou doloženy poprvé v registrech papežských desátků k roku 1352. Obec je ale staršího založení, neboť kostel sv. Šimona a Judy pochází zřejmě již z počátku 13. století. Během let byly Vitice rozděleny na dvě části a spravovalo je několik šlechtických rodin. V roce 1480 připojil jednu část obce Slavata z Chlumu k černokosteleckému panství a v roce 1623 k němu připojil kníže Karel z Lichtenštejna i druhou část vsi, která byla do té doby součástí zkonfiskovaného majetku Mírků ze Solopysk. Tím došlo ke znovusjednocení obce, která zůstala součástí Kostelce nad Černými lesy až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Vitice jsou zastávkou č. 3 významného regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Pro zájemce o putování po těchto místech opředených tajemstvím a pověstmi je vydán kapesní průvodce, který zdarma získáte na informačních místech Podlipanska. Informační tabule jsme doplnili fotografiemi z našeho archivu.

Osobnosti

Kuneš z Třebovle (* mezi 1340-45 Třebovle - † asi 1397) - český středověký právník a církevní hodnostář, po vysvěcení farář ve Viticích, později nejbližší spolupracovník arcibiskupa Jana z Jenštejna.

František Šubrt (* 31. 3. 1848 Smidary - † 12. 3. 1911 Český Brod) - učitel ve Viticích, po absolvování pražské varhanické školy si v Českém Brodě otevřel vlastní hudební školu, kde učil hře na smyčcové a dechové nástroje a na klavír, založil dechovou městskou hudbu, později sokolskou a v místním Sokole vedl mužské i ženské pěvecké sbory. Je autoreml církevních, světských i tanečních skladeb a písní pro sokolské slety.

Čeněk Tonder (* 23. 7. 1859 Kouřim - † 13. 4. 1934 Škvorec) - učitel ve Viticích 1880-85, autor historických povídek zasazených do rodné Kouřimi nebo do míst svého učitelského působení a autor drobných povídek a humoresek a pověstí z Posázaví a z Moravy.

Alois Michl (* 5. 1. 1888 Vitice - † 27. 11. 1959 Vitice) - hudební skladatel, varhaník a právník, v letech 1914-20 působil u Krajského soudu v Mladé Boleslavi, poté u Zemského správního výboru v Praze a do roku 1949 na Ministerstvu zemědělství v Praze.

Původ názvu

Název obce se odvozuje od osobního jména Vít, znamená tedy ves lidí Vítových.

Administrativní údaje

Vitice jsou dnes samostatnou obcí, jejích součástí jsou obce Hřiby, Chotýš, Močedník, Lipany a Dobré Pole a o samotě stojící mlýn Ledce. Katastrální výměra činí 22,38 km² a žije zde 1 073 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Vitice v české krajině (2009)Vitice - pohled od jihu (2009)Vitice - pohled od jihu (2009)Vitice - celkový pohled na obec (1900, SOkA Kolín)Vitice - kresba z roku 1850Tajuplná místa Podlipanska

Odkaz

www.vitice.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK