Cesty a památky

Kolínsko » Chrást (zaniklá ves)

Chrást (zaniklá ves)

Nejstarší dochovaná zmínka o vsi Chrástu je v listině Karla IV. z roku 1360, v níž udělil Litoldovi Hájkovi z Chrástu, synu zemřelého Bohunka Hájka, jako dědičné léno po jeho otci Chrást a pět vesnic ležících pod Černými lesy. Oba rytíři Bohunek a Litold z Chrástu jsou známi z hraničního sporu, který vedli o dva roky dříve s cisterciáky z Klášterní Skalice a svou držbu prokázali staršími královskými listinami. Je možno tedy předpokládat vznik vsi již před polovinou 14. století. Koncem 14.století vystřídal Hájky šlechtický rod s přídomkem z Myšlína, který tento statek držel až do poloviny 15. století. Prvním známým představitelem z roku 1398 je Mikeš z Myšlína, Chrástu a Kozojed. Ještě před rokem 1404 po něm nastoupil Vykéř z Jevišovic a Myšlína. Posledním majitelem Chrástu z tohoto rodu byl jeho vnuk Mikuláš z Postupte, od kterého jej roku 1448 získal Pavel ze Ždáru. Šest let nato však tento statek již patřil Mikulášovi Krabicoví z Weitmile. Jeho nástupce Václav prodal ves roku 1459 Janu Kačicovi z Kounic. Janovi synové postoupili Chrást roku 1505 Janovi z Landštejna, který jej připojil ke svému statku Tuchoraz. Po potlačeném prvním protihabsburském povstání roku 1547 Ferdinand I. zkonfiskoval Bořivojovi z Donína a na Tuchorazi s ostatním majetkem i Chrást, dědictví jeho manželky Elišky z Landštejna. Po vleklém sporu dosáhla konečně roku 1575 Eliška z Landštejna nejen toho, že jí císař Maxmilián vrátil tvrz, poplužní dvůr, manské dědiny, mlýn, výsadní krčmu a pět rybníků v Chrástu, ale za bezúročnou půjčku 6500 kop grošů českých jí dědičně celý tento statek propustil z manství a dal jako svobodný vložit do desk zemských. Po čtyřech letech se stal novým majitelem Jaroslav Smiřický a připojil Chrást spolu s Tuchorazí trvale k panství Kostelec nad Černými lesy. V průběhu třicetileté války ves utrpěla od císařského vojska, po jejím skončení zde podle berní ruly měli noví majitelé Lichtenštejnové již pouze tzv. hamfestní dvůr s mlýnem a ovčínem. Ves již nebyla nikdy obnovena.

Dnešní samota a dvůr Chrást patří katastrálně k obci Krupá.

Mapa

Poloha

Chrást leží 4 kilometry jižně od Českého Brodu (23 kilometrů západně od Kolína) v nadmořské výšce 286 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK