Cesty a památky

Kolínsko » Tuchoraz

Tuchoraz
Tuchoraz (2020)

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Tuchorazi pochází z listiny datované 23. května 1295, podle které se Lutoš z Tuchoraze a jeho synové Lutoš, Bohuslav, Herald a Rostislav zúčastnili jako jiní vladykové z regionu coby svědci vyměření nového újezdu při relokaci vesnice Bylany, kterou král Václav II. daroval ten den pražskému biskupství. Lutoš pak vystupuje jako svědek na další listině z roku 1323. V roce 1362 je ve staroměstské soudní knize uváděn rytíř Roštěk z Tuchoraze. Za vlády Václava IV., prokazatelně od roku 1388 vlastnil Tuchoraz Petr z Klučova, který zde vystavěl první tvrz. Další osudy Tuchoraze jsou spojeny s historií místního hradu, na kterém sídlila zdejší vrchnost do roku 1579, kdy byla Tuchoraz Jaroslavem Smiřickým ze Smiřic trvale připojena k černokosteleckému panství. Pohroma obec postihla v roce 1639, kdy ji během třicetileté války vypálilo švédské vojsko po neúspěšném dobývání hradu. Pod správou majitelů panství Kostelce nad Černými lesy zůstala obec až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V letech 1850-68 náležela Tuchoraz do okresu Černý Kostelec (Kostelec nad Černými lesy), 1868 - 1960 do okresu Český Brod a od roku 1960 do okresu Kolín.

Osobnosti

Eliška Svitáková z Landštejna (* 1528 - † 6. 1. 1576) - od roku 1543 majitelka panství Tuchoraz, proslavila se podvodem, kdy zfalšovala zápis do zemských desek a nechala vložit na své jméno do dědičného užívání kromě Tuchoraze i další okolní vesnice s Doubravčicemi. Poté co se podvod v roce 1558 provalil, byla císařem Ferdinandem I. Habsburským odsouzena a uvržena do domácí vazby.

František Vyšata (* 23. 1. 1938 Tuchoraz) - ovocnář, majitel rodinné firmy Sady Tuchoraz a od roku 2013 majitel hradu v Tuchorazi.

Původ názvu

Název obce vznikl od osobního jména Tuchorad, tedy Tuchoradův dvůr a od nejstaršího dochovaného zápisu z roku 1295 se v průběhu staletí nezměnil.

Administrativní údaje

Tuchoraz je samostatnou obcí, její katastrální výměra činí 5,92 km² a žije zde 527 stálých obyvatel (1. ledna 2019).

Fotogalerie

Pohled na Tuchoraz od západu přes údolí Šembery, vpravo je věž hradu (2008)Pohled na Tuchoraz od severu, vpravo údolí Šembery (2009)

Odkaz

www.tuchoraz.cz

Související cestopisy / reportáže

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK