Cesty a památky

Kolínsko » Bylany

Bylany

Bylany jsou poprvé písemně doloženy v roce 1295, v předhusitské době je spravoval jako majetek biskupství, později arcibiskupství, purkrabí z českobrodské tvrze. Po roce 1436 získal tuto vesnici husitský hejtman Jeník z Mečkova a jeho syn Vilém. V roce 1558 koupil Bylany Jaroslav Smiřický, majitel Kostelce nad Černými lesy, a trvale ji připojil k černokosteleckému panství, u něhož zůstaly až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

Osobnosti

Jaroslav A. Urban (* 23. 10. 1899 Bylany – † 4. 3. 1962 Praha) - novinář, umělecký překladatel, prozaik a dramatik, filmový dramaturg a scenárista ve společnosti Lucerna-film a odborný publicista.

Jana Pšeničková (* 15. 8. 1940 Bylany – † 13. 10. 2008 Praha) - archivářka; v letech 1962-71 pracovnice Státního oblastního archivu v Litoměřicích, v letech 1971-77 Ústavu československých a světových dějin ČSAV Praha a od roku 1979 odborná pracovnice Státního ústředního archivu Praha. Ve své odborné činnosti se zabývala dějinami zemědělství, je autorkou řady odborných studií, článků a publikací.

Původ názvu

O původu názvu obce se tradují dvě verze. Podle první z nich má pojmenování Bylany (původně možná Býlany) svůj původ v převažující činnosti, kterou se živilo tehdejší zde sídlící obyvatelstvo; poloha obce na úrodné půdě nabídla totiž lidem pěstování býlí (tímto termínem bylo obecně označováno velké množství rostlin, včetně kulturních). Druhá varianta výkladu bnázvu vychází z dlouhé existence obce, protože na tomto území lidé byli (žili) od pravěku.

Administrativní údaje

Bylany jsou administrativní součástí obce Chrášťany, jejich vlastní katastrální území činí 4,17 km².

Odkaz

www.obec-chrastany.cz

Mapa

Poloha

Bylany leží na potoce Bylanka, 4 km jihovýchodně od Českého Brodu (21 kilometrů západně od Kolína) v nadmořské výšce 230 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK