Cesty a památky

Kolínsko » Bylany » o Trojanovském pokladu

o Trojanovském pokladu

Bylany, Pověsti

Dle místního vyprávění je na území ukryt poklad Trojanů z Bylan a Rossfeldu, kteří zmizeli z dějin, aniž by se vyjasnil osud rodového majetku, který museli za několik generací nashromáždit.

  1. Tradice kladla místo pokladu především na zahradu krčmy, která patřila Trojanům z Bylan. Tato tradice byla živá i v roce 1800, kdy se v zápisu o prodeji zmiňuje předběžný nárok na případně objevené „podzemní bohatství“.
  2. Dalším místem úkrytu pokladu měl být Votloučkovský mlýn, ke kterému se váže příhoda z roku 1814 (zaznamenaná v knize J. Miškovského z roku 1907: O pokladech pánů Smiřických). Do Bylan přijeli dopoledne na květnou kočárem dva páni ze směru od Klučova. Mlynář s rodinou byl na mši, doma byl pouze pacholek. Šli společně do šalandy (místnost, kde se v době odpočinku schází mlynářská nebo pivovarská chasa), tam měřili, klepali a ve stěně nalezli knihu, s níž odjeli.
  3. K pokladu se také váže pověst o lakomém bylanském občanovi. Ten věřil pověře, že kde se objevují bludná světýlka, tam jsou ukryté poklady. Jednou v noci se s motykou vydal za šera k rybníku, sedl si v rákosí a čekal na bludičky. Když jich pak viděl několik tančit nad hladinou rybníka, umínil si, že se za tou největší vydá, neboť určitě ukazuje místo ukrytí Trojanovského pokladu. Jakmile vykročil, propadl se do bahna a nakonec v rybníku utonul.

Fotogalerie

Erb Trojanů z Bylan

Mapa

Poloha

Vladimír J. Mrvík, Trojanové z Bylan a Rossfeldu, Klub pro českou heraldiku a gealogii 2004

GPS: 50°3'52.402"N, 14°54'32.693"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK