Cesty a památky

Kolínsko » Bylany » výšinné neopevněné sídliště Okrouhlík

výšinné neopevněné sídliště Okrouhlík
***

Bylany, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

Sídliště z pozdní doby kamenné (eneolitu) z let 4 300 – 2 200 př. n. l. a starší doby bronzové z let 2 200 – 2 000 př. n. l. Sídliště prozkoumal v 1. polovině 20. století František Dvořák.

Sídliště bylo osídleno lidmi kultury řivnáčské, kteří zde vystavěli čtvercové kůlové chaty, pěstovali zemědělství, řemesla (zejména tkalcovství) a provozovali čilý obchod a chráněno bylo dřevěnou kůlovou hradbou, před kterou byly příkopy a val. Mnohé nálezy z Bylan dokládají, že se zde zastavovaly karavany se solí, jantarem a dalším zbožím z východu. To, že zdejší lidé intenzivně obdělávali půdu dokládají dřevěná oradla, což byly háky tažené dobytkem. Také se zde nalezly pozůstatky vynálezu tehdejší doby – vozu. Kosterní pozůstatky dokládají první soužití člověka a koně. Závěr vývoje zdejšího osídlení spadá již do období kultury únětické.

Prohlášení za památku

Sídliště je zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 27294/2–3428.

Fotogalerie

Bylany - sídliště Okrouhlík, amfora řivnáčské kultury (Regionální muzeum Kolín)Bylany - sídliště Okrouhlík, nádoby řivnáčské kultury (Regionální muzeum Kolín)

Mapa

Poloha

Výrazná plochá terasovitá ostrožna sídliště Okrouhlík se zvedá asi 15 metrů nad údolí Bylanky jižně od obce. Nejsnazší přístup je vlevo proti proudu potoka a u rybníka vzhůru.

GPS: 50°3'38.300"N, 14°54'43.800"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK