Cesty a památky

Kolínsko » Tuchoraz » pověsti z Tuchoraze

pověsti z Tuchoraze

Tuchoraz, Pověsti

O bílých paních

Po více jak dvě století byla Tuchoraz nedobytnou baštou, na níž si za třicetileté války vylámala zuby i švédská vojska. V oné pohnuté době se prý v podzemí věže zjevily strašidelné přízraky – postavy dvou bílých paní. Vždy o půlnoci mezi Zeleným čtvrtkem a Velkým pátkem obě zjevení vycházela z věže a kráčejíce vsí v podhradí, zpívala táhlým hlasem jakousi nábožnou píseň. Prostý a vyděšený lid v těchto přízracích viděl určitou naději a věřil, že ochraňují Tuchoraz před válečnými útrapami. Jak se nakonec ukázalo, bylo to jen bláhové přání, nesplnitelné v těžkých časech třicetileté války. Když roku 1639 táhli krajem Švédové, kteří plenili vesnice a dobývali městečka, zůstal jim tuchorazský hrad stát v cestě jako osamocená skála v rozbouřeném moři. Marně se špinaví knechti pokoušeli dostat dovnitř. Nevelká tvrz odolala jejich náporu. Rozzuřená soldateska si tedy vylila hněv na neopevněné vsi v podhradí a do základů ji vypálila.

O pokladu v tuchorazské věži

Stalo se to uprostřed žní roku 1837. Bylo parné odpoledne a všichni lidé ze vsi byli na polích, když se u tuchorazského statku, který stál na místě bývalého hradu, objevil černý kočár. Z něj vystoupili dva neznámí cizinci, kteří chvíli hleděli do jakýchsi starodávných listin a pak si lámanou češtinou vyžádali na šafáři ve statku klíče od věže. Překvapený muž jim je vydal a neznámí cizinci si vzápětí sjednali ve vsi ještě zedníka a s oběma nechápajícími vesničany se vydali po starých věžních schodech do podkroví. Zde poručili pod střešními trámy vyjmout ze zdi několik velkých kamenů. Když se tak stalo, objevila se před užaslými zraky místních velká okovaná truhla. Oba cizinci ji letmo prohlédli a poručili snést dolů, aniž ji otevřeli. Venku těžkou truhlu naložili do kočáru, načež bez jediného slova práskli do koní a zmizeli neznámo kam. Když se vesničané vzpamatovali a nahlásili podivnou událost vrchnosti, bylo už pozdě. Pátrací oddíly se vrátily s prázdnou a neznámé muže už nikdy nikdo neviděl. Mezi lidem se pak začalo povídat, že oni podivní cizinci vyzvedli z tuchorazské věže část obrovského pokladu Smiřických, který se už od poloviny 17. století marně v okolí hledá. Byli to prý vzdálení potomci tohoto slavného rodu, kteří se nějak dostali k tajným listinám popisujícím místo, kde byl poklad ukryt a přijeli si vyzvednout, co jim po právu patřilo. Zda to byla pravda či ne se už dnes nedozvíme

Mapa

Poloha

Drahovzal M.: Báje a legendy Kolínska a Kouřimska, Decibel Production s.r.o 2004.

GPS: 50°2'46.390"N, 14°50'48.680"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK