Cesty a památky

Kolínsko » Vrátkov

Vrátkov
Vrátkov od východu z věže hradu v Tuchorazi (2008)

Vrátkov se poprvé písemně připomíná v nadačních knihách, které založil arcibiskup Arnošt z Pardubic, zápisem ke dni 20. 5. 1381 kdy děkan staroboleslavské kapituly Jakeš dědičně pronajal Vrátkov s poplužním dvorem Petrovi a jeho synovi za 30 kop pražských grošů. Kapitula držela obec pouze do roku 1420, kdy si veškerý církevní majetek přivlastnil král Zikmund a věnoval ho věrným šlechticů. Vrátkov získal nejprve Jan Kačice z Vrátkova a po něm v roce 1437 spolu s dalšími statky Jan Umrlý ze Suché. V roce 1468 se vzpomíná Šimon z Vrátkova, pozdější majitelé vsi ale nejsou známi. Někdy v 1. polovině 16. století získal ves Jindřich Škvorecký z Klinštejna, který ji v roce 1532 prodal Zikmundovi Smiřickému ze Smiřic. V roce 1547 se ves vzpomíná v majetku rytířů Günterů z Moren, kteří se o ni přeli v roce 1550 s majitelkou Tuchoraze Eliškou Svitáčkovou z Landštejna. Dne 13. října 1582 umírá poslední mužský potomek tohoto rodu Václav Günter z Moren a na Vrátkově (pohřbený v kostele v Tismicích) a Vrátkov přešel na Bedřicha Ichtryce z Ichtryc, který ho v roce 1592 prodal městu Český Brod. Město přišlo o Vrátkov po konfiskaci majetku v roce 1623, kdy ho koupil Karel z Lichtenštejna a připojil k plaňanskému panství. V roce 1639 byla obec vypleněna Švédy a po obnově byla v roce 1657 připojena k jinému lichtenštejnskému panství, Kostelec nad Černými lesy, ke kterému náležela až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. 

S výjimkou let 1960–90, kdy byl přiřazen k Tismicím, je Vrátkov samostatnou obcí.

Původ názvu

Název obce se v nejstarší písemné podobě objevuje jako Wratkow a v průběhu staletí tedy neprodělal podstatných změn (v roce 1720 se například objevuje v podobě Vratkow). Pochází patrně z osobního jména Vrátek, čili Vrátkův dvůr. Nabízí se i hypotéza vycházející z německého tvaru Vrat-Brad, což znamená „brod“. Spojitost vojevůdce Jana Parduse z Vrátkova (1413 – cca 1468), který se významně podílel na konečné fázi husitských válek, s touto obcí nelze pro nedostatek důkazů potvrdit, neboť v Čechách existují další dvě obce se jménem Vrátkov (u Nasavrk a u Sedlce-Prčice); jedinou vazbou ke zdejšímu kraji bylo Pardusovo obléhání Českého Brodu v roce 1437 a vlastnictví Liblic roku 1461.

Administrativní údaje

Od roku 1990 je Vrátkov samostatnou obcí, jejíž katastrální výměra činí 2,41 km² a kde žije  274 stálých obyvatel (1. ledna 2019).

Fotogalerie

Celkový pohled na obec od severozápadu (2008)

Mapa

Poloha

Vrátkov leží 3,5 kilometru jihozápadně od Českého Brodu (26 kilometrů severozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 275 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK