Cesty a památky

Kolínsko » Dolánky (zaniklá ves)

Dolánky (zaniklá ves)
Dolánky - znak posledních majitelů obce, Hohenwarterů z Gerlachsteinu (autor kresby znaku Jan Psota)

První zmínka o vsi Dolánky (někdy také Staré Doubravčice) pochází z roku 1360, kdy ji od Litolda Hájka z Chrástu koupil Dětřich z Portic pro cisterciácký klášter v Klášterní Skalici, který zde vystavěl velký dvůr, mlýn (doložený v roce 1370) a zřejmě i opevněnou tvrz. V roce 1421 po zničení kláštera vlastnila Dolánky drobná šlechta, například v roce 1454 se vzpomíná jako zástavní držitel Heřman ze Zhořevsi. V roce 1472 se Dolánky připomínají jako majetek Mikuláše z Landštejna, sídlícím na Tuchorazi, a to v souvislosti se sporem o „Dolánecký rybník“ (později byl přejmenován na „Stodola“ a do svého zničení při povodni roku 1889 byl součástí soustavy 9 rybníků na Šembeře). K tuchorazskému panství patřily Dolánky až do roku 1558. Jako poslední majitelé se v polovině 16. století vzpomínají Hohenwarterové z Gerlachsteinu, kteří zastávali úřad císařských číšníků (císařů Ferdinanda i Maxmiliána). Ti získali Dolánky spolu s Doubravčicemi a Rostoklaty 18. listopadu 1564, brzy po tomto datu však obec za nevyjasněných okolností zanikla.

Dodnes se z Dolánek dochovaly ve svažitém a těžko přístupném terénu pouze drobné terénní pozůstatky, zarostlé lesem. Rozeznatelné jsou především půdorysy několika usedlostí, zejména klášterního dvora, a středověké úvozové cesty, která přicházela ke vsi od severu. Uspořádání Dolánek vykazuje odlišné rysy, než jiné zaniklé obce na Černokostelecku, protože je pravidelné a vyskytují se zde časté ohradní zídky, které se právě nejvíce projevují jako výrazné terénní vlny. Průzkum této lokality by mohl přispět k přesnějšímu výkladu změn osídlení probíhajícího na Černokostelecku od konce 13. stol., v areálu bylo povrchovým sběrem získáno několik atypických keramických vzorků.

V roce 1907 popsal zbytky vsi Antonín Podlaha takto: … Výše 26 metrů nad těmito zbytky táhne se dlouhý příkop, který dělí dolejší trosky (poznámka: zbytky tvrze) od hořejších. Hořejší zříceniny jsou velmi rozsáhlé. Především jest tu otevřený čtverec, jehož stěna jižní měří 28 metrů, východní 62 metrů, severní 55 metrů. Blíže konců zdí na západě nalézají se zříceniny dvou obdélných staveb, jedna 9 metrů, druhá 12 metrů délky měřící. Za nimi na straně západní jest opět zeď onen veliký čtverec na této straně nesouvisle uzavírající. Od jejího rohu severozápadního běží jakási hradební zeď, jejíž stopa se dále ztrácí.

Areál zaniklé vsi náleží do katastru obce Doubravčice a okolní les, který se původně jmenoval Biskupství (dnes nese název po zaniklé vsi Dolánka), rád maloval Antonín Slavíček.

Administrativní údaje

Pozůstatky tvrze a vsi jsou zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 24928/2–3427.

Fotogalerie

Dolánky - zaniklá ves, protržená hráz rybníka mezi vsí a tvrzí (2010)Dolánky - zaniklá ves, středověká úvozová cesta od severu (2010)Dolánky - zaniklá ves, terénní pozůstatky vsi (2010)Dolánky - zaniklá ves, terénní vlna zaniklého stavení (2010)Dolánky - zaniklá ves, severovýchodní nároží klášterního dvorce (2010)Dolánky - zaniklá ves, pozůstatky klášterního dvorce (2010)Dolánky - půdorys zaniklé tvrze a osady (Antonín Podlaha, 1907)

Odkaz

www.doubravcice.cz

Mapa

Poloha

Zaniklá ves Dolánky leží 1,5 kilometru východně od Doubravčic (28 kilometrů západně od Kolína) v nadmořské výšce 280 metrů. Přístup k pozůstatkům obce je lesem ze silnice Doubravčice – Zahrady nebo po neznačených lesních cestách v okolí.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK