Cesty a památky

Kolínsko » Lažany (zaniklá ves)

Lažany (zaniklá ves)
Panoramatický pohled na polohu zaniklé vsi Lažany: 1. pramenná pánev se zbytky domů 2. místo kruhové tvrze 3. zbytek hráze rybníka chránícího tvrz 4. další obytné domy (Z. Smetánka, Hledání zmizelého věku)

První zpráva o vsi pochází z roku 1358 a pojednává o sporu rytíře Bohunka Hájka z Chrástu s cisterciáky z Klášterní Skalice o hranice vsi Štíhlic, dvora Lažan, řečeného také Nový Dvůr, a lesa na Kozím hřbetě s horou Hradištěm, dnes označované jako Staré či Pusté Zámky. Po Bohuňkově smrti udělil v roce 1360 král Karel IV. chrástský statek dědičně v léno jeho synu Litoldu Hájkovi z Chrástu a ve výčtu chrástského léna v Karlově listině se kromě vsí Chrástu, Dobré Vody, Kozojed, Slavic a Štíhlic výslovně uvádí i ves Lažany a nikoliv pouhý dvůr, jako ve zprávě z roku 1358. Hájkové drželi chrástský statek asi do 90. let 14. století. Jejich nástupcem byl Jindřich z Lažan, který se připomíná v letech 1395 – 1396 jako účastník majetkového sporu se skalickým klášterem. Naposledy Jindřich z Lažan vystupuje jako svědek v listině krále Václava IV. z roku 1413. Dvojí název obce v polovině 14. století i skutečnost, že v roce 1358 zde existoval jen dvůr a v roce 1360 už ves, plně odpovídá výsledkům archeologického průzkumu.

Ves zanikla do roku 1300, ale již ve 14. století bylo toto území znovu osídlováno. Ve vsi stála tvrz a její nejbližší zázemí tvořila ves řadového uspořádání, které svědčí pro vznik za pozdní vnitřní kolonizace ve 13. století. Selské usedlosti byly rozloženy od dvora s tvrzí širokým půlobloukem při okraji pánve. Na východě ves uzavíral větší objekt, patrně druhý hospodářský dvůr. Avšak málo vydatný vodní zdroj a celkově nevýhodná poloha vsi, která neodpovídala novým požadavkům koncentrace osídlení a zintenzívnění zemědělské výroby, způsobily, že ves definitivně zanikla nejpozději počátkem 15. století.

Původ názvu

Název vsi byl odvozen od „lazů“, což znamená „pole u lesa“.

Administrativní údaje

Katastrální území zaniklé obce náleží k obci Štíhlice.

Mapa

Poloha

Zaniklá ves Lažany leží 5 kilometrů západně od Kostelce nad Černými lesy (29,5 kilometru západně od Kolína) v nadmořské výšce 390 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK