Cesty a památky

Kolínsko » Lažany (zaniklá ves)

Lažany (zaniklá ves)
Znak obce štíhlice, v jehož katastru zaniklá ves Lažany leží

Ves vznikla v období kolonizace Černokostelecka ve druhé polovině 13. století, kolem roku 1300 byla z neznámých důvodů opuštěna a ve 14. století znovu osídlena. První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1358 a pojednává o sporu rytíře Bohunka Hájka z Chrástu s cisterciáky z Klášterní Skalice o hranice vsi Štíhlic, dvora Lažan, řečeného také Nový Dvůr, a lesa na Kozím hřbetě s horou Hradištěm, dnes označované jako Staré či Pusté Zámky. Po Bohuňkově smrti udělil v roce 1360 král Karel IV. chrástský statek dědičně v léno jeho synu Litoldu Hájkovi z Chrástu a ve výčtu chrástského léna v Karlově listině se kromě vsí Chrástu, Dobré Vody, Kozojed, Slavic a Štíhlic výslovně uvádí i ves Lažany a nikoliv pouhý dvůr, jako ve zprávě z roku 1358. Hájkové drželi chrástský statek asi do počátku 80. let 14. století, v roce 1382 se z blíže neznámých důvodů stala součástí českobrodského arcibiskupského majetku. Jako poslední majitel je uváděn Jindřich z Lažan, který je doložen na listině z 15. listopadu 1395 jako účastník majetkového sporu se skalickým klášterem. Dvojí název obce v polovině 14. století i skutečnost, že v roce 1358 zde existoval jen dvůr a v roce 1360 už ves, plně odpovídá výsledkům archeologického průzkumu. Zřejmě málo vydatný vodní zdroj a celkově nevýhodná poloha vsi, která přestala odpovídat novým požadavkům koncentrace osídlení a zintenzívnění zemědělské výroby, způsobily, že ves definitivně zanikla na počátkuě 15. století.

Zaniklou ves objevil v roce 1906 českobrodský redaktor Josef Miškovský, který ji zaměřil a popsal a v roce 1907 provedl na ploše vsi archeologický výzkum pod vedením archeologa Josefa Ladislava Píče. Podrobný průzkum lokality pak provedl v roce 1957 archeolog Zdeněk Smetánka. Na základě těchto průzkumů bylo zjištěno, že uprostřed vsi stála tvrz a její nejbližší zázemí tvořilo 11 (9 bezpečně) zjištěných domů řadového uspořádání, které svědčí pro vznik za pozdní vnitřní kolonizace v poslední třetině 13. století. Selské usedlosti byly rozloženy od dvora s tvrzí širokým půlobloukem při okraji údolní pánve. Na východě ves uzavíral větší objekt, patrně druhý hospodářský dvůr. Přestože jsou pozůstatky vsi a tvrze chráněny jako památka, v letech 2018-20 došlo k jejich velkému poničení při těžbě dřeva kůrovcem napadených stromů.

Původ názvu

Název vsi byl odvozen od Lažanů, tedy lidí usedlých na lazích, vzniklých ze staročeského slova "lada", označující pole ležící ladem, později také pole ležící o samotě či pole vzniklé klučením lesa. Ve 14. století se název obce objevuje v listinných dokumentech objevuje jako Laschane dictane Nova curia (1358) a Lazany (1360).

Administrativní údaje

Katastrální území zaniklé obce náleží k obci Štíhlice.

Fotogalerie

Lažany - prostor vsi před tvrzí, vpravo stromy kolem pramenu (2022)Lažany - prostor vsi před tvrzí, její valy jsou v pozadí (2022)Panoramatický pohled na polohu zaniklé vsi Lažany: 1. pramenná pánev se zbytky domů 2. místo kruhové tvrze 3. zbytek hráze rybníka chránícího tvrz 4. další obytné domy (Z. Smetánka, Hledání zmizelého věku)Lažamy - nákres vsi (2019, Jan Psota)

Odkaz

www.stihlice.cz

Mapa

Poloha

Zaniklá ves Lažany leží 5 kilometrů západně od Kostelce nad Černými lesy (29,5 kilometru západně od Kolína) v nadmořské výšce 390 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK