Cesty a památky

Kolínsko » Štíhlice

Štíhlice
Znak obce

První písemná zmínka o existenci osady Štilice pochází z roku 1358. Štíhlice patřily v těch dobách spolu Dobrou Vodou, Kozojedy, Slavicemi a Lažany ke chrástskému královskému lénu. Rod Hájků z Chrástu měl v erbu zlaté hrábě v modrém poli a tento majetek drželi asi do 90. let 14 století. Jejich nástupce byl Jindřich z Lažan. Asi v roce 1579 získal chrástský statek tehdejší majitel Kostelce nad Černými lesy, Jaroslav Smiřický ze Smiřic, a od této doby byly Štíhlice trvalou součástí černokosteleckého panství až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V letech 1850-68 náležely Štíhlice do okresu Černý Kostelec (Kostelec nad Černými lesy), 1868 - 1960 do okresu Český Brod, vletech 1960 - 2007 do okresu Kolín a po reorganizaci státní správy v roce 2007 připadly do okesu Praha-východ.

Původ názvu

Název obce pochází snad podle rodového jména Štíhliců nebo od staroslovanského slova stěhotání = ptačí stěhování.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 21. září 2005 usnesením č. 60 schválen znak a prapor obce, jehož autorem je heraldik Miroslav J. V. Pavlů. Symboly na něm znázorňují významné detaily týkající se Štíhlic a okolí – zlaté hrábě v modrém poli patří rodu Hájků z Chrástu, majitelů obce ve 14. století, bílá věžička na znaku znázorňuje středověkou tvrz Lažany, lipové listy upomínají na 19 lip v obci a okolí, modrá barva pole je sice stejná jako na erbu středověkých majitelů, ale současně naznačuje vodu, protože na katastru Štíhlic pramení 4 potoky, a jako poslední symbol je zelená barva na pozadí, což je barva lesů v okolí.

Administrativní údaje

Štíhlice jsou dnes samostatnou obcí s katastrální výměrou 5,19 km² a 181 obyvateli (1. ledna 2018). Na katastru obce se nacházejí zbytky zaniklé vsi Lažany.

Odkaz

www.stihlice.cz

Mapa

Poloha

Štíhlice leží 6 kilometrů severozápadně od Kostelce nad Černými lesy (30 kilometrů západně od Kolína) v nadmořské výšce 386 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK