Cesty a památky

Kolínsko » Masojedy

Masojedy

Nejstarší dochovaná zpráva o Masojedech je na listině z 25. ledna 1342, na které je uveden Hron z Masojed, kterému král Jan Lucemburský daroval za vykonané služby práva a platy (včetně dědičné krčmy) v Nové Vsi. Masojedy pak drželi páni z Masojed do roku 1360, kdy ji Jan z Masojed prodal mindenskému biskupovi Dětřichovi z Portic jako nadační zboží pro nově založený klášter v Klášterní Skalici. Tuto transakci potvrdil král Karel IV. v listině vydané ze dne 16. června 1360, ve které jsou jako dědičný majetek kláštera zmiňovány nejen Masojedy, ale i Doubravčice a dnes zaniklé Dolánky. Z roku 1392 pochází zpráva o tom, že Matěj z Malovar prodal své manželce část ročního platu (10 kop) z Masojed. Osud obce po vyvrácení kláštera v období hositských válek není znám, ve 2. polovině 15. století ale musely připadnout k tuchorazskému panství, které od roku 1484 vlastnil Mikuláš Svitáček z Landštejna. Jako součást Tuchoraze se vzpomínají v listině z 25. ledna 1495 a v roce 1542 si je nechal zapsat do desk zemských jako součást svého panství další majitel Tuchoraze, Vilém Sviták z Landštejna. V roce 1579 koupil Tuchoraz i s Masojedy Jaroslav Smiřický ze Smiřic a připojil je trvale ke svému kosteleckému panství. Po skončení třicetileté války se v roce 1654 uvádějí ve vsi pouze 3 sedláci a 3 chalupníci, ostatní domy byly pusté. Při sčítání obyvatel kosteleckého panství v roce 1843 stálo v Masojedech celkem 21 domů, kde žilo 170 obyvatel (82 mužů, 88 žen), z nichž bylo 11 rolníků, 21 lidí různého povolání a 30 dětí do 15 let.

Po zrušení patrimoniální správy v roce 1848 připadla obec pod nově vzniklý obecní úřad v sousední Doubravčici, jejíž místní částí byla ož do roku 1990, kdy se poprvé osamostatnila.

Původ názvu

Původ názvu obce je dán označením lidí, kteří rádi "jedli maso", což byla zejména ve středověku výjimka, neboť maso nebylo běžnou součástí jídelníčku. Kdysi rozšiřovaný názor, že název pochází od otráveného masa (maso - jed) je zcela mylný. Tvar názvu se od první zmínky výrazně nezměnil, liší se pouze v závislosti na gramatické zdatnosti písaře a uvádí se jako Massoged (1342), Masogied (1392), Massogedy (1542), Masoujedy (1579), Masogedy (1654) nebo Masojet (1764).

Název obce náleží k posměšným toponymům obdobně jako třeba nedaleké Kozojedy, Oplany nebo Konojedy.

Administrativní údaje

Masojedy jsou dnes samostatnou obcí, jejíž katastrální výměra činí 1,8 km² a žije zde 101 stálých obyvatel (1. ledna 2020).

Mapa

Poloha

Masojedy leží 8 kilometrů jihozápadně od Českého Brodu (30,5 kilometru západně od Kolína) v nadmořské výšce 354 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK