Cesty a památky

Kolínsko » Masojedy

Masojedy

Nejstarší dochovaná zpráva o Masojedech je na listině z 25. ledna 1342, na které je uveden Hron z Masojed, kterému král Jan Lucemburský daroval za vykonané služby práva a platy (včetně dědičné krčmy) v Nové Vsi. Masojedy pak drželi páni z Masojed do roku 1360, kdy ji Jan z Masojed prodal mindenskému biskupovi Dětřichovi z Portic jako nadační zboží pro nově založený klášter v Klášterní Skalici. Tuto transakci potvrdil král Karel IV. v listině vydané ze dne 16. června 1360, ve které jsou jako dědičný majetek kláštera zmiňovány nejen Masojedy, ale i Doubravčice a dnes zaniklé Dolánky. Z roku 1392 pochází zpráva o tom, že Matěj z Malovar prodal své manželce část ročního platu (10 kop) z Masojed. Osud obce po vyvrácení kláštera v období hositských válek není znám, ve 2. polovině 15. století ale musely připadnout k tuchorazskému panství, které od roku 1484 vlastnil Mikuláš Svitáček z Landštejna. Jako součást Tuchoraze se vzpomínají v listině z 25. ledna 1495 a v roce 1542 si je nechal zapsat do desk zemských jako součást svého panství další majitel Tuchoraze, Vilém Sviták z Landštejna. V roce 1579 koupil Tuchoraz i s Masojedy Jaroslav Smiřický ze Smiřic a připojil je trvale ke svému kosteleckému panství. Po skončení třicetileté války se v roce 1654 uvádějí ve vsi pouze 3 sedláci a 3 chalupníci, ostatní domy byly pusté. Při sčítání obyvatel kosteleckého panství v roce 1843 stálo v Masojedech celkem 21 domů, kde žilo 170 obyvatel (82 mužů, 88 žen), z nichž bylo 11 rolníků, 21 lidí různého povolání a 30 dětí do 15 let.

Po zrušení patrimoniální správy v roce 1848 připadla obec pod nově vzniklý obecní úřad v sousední Doubravčici, jejíž místní částí byla ož do roku 1990, kdy se poprvé osamostatnila.

Původ názvu

Název obce náleží k posměšným toponymům (obdobně jako u dalších obcí v regionu jako Zibohlavy, Solopysky, Kozojedy, Oplany nebo Konojedy), které dali obci obyvatelé z okolí. Je dán označením lidí, kteří rádi "jedli maso", což byla zejména ve středověku výjimka, neboť maso nebylo běžnou součástí jídelníčku. Kdysi rozšiřovaný názor, že název pochází od otráveného masa (maso - jed) je zcela mylný. Tvar názvu se od první zmínky výrazně nezměnil, liší se pouze v závislosti na gramatické zdatnosti písaře a uvádí se jako Massoged (1342), Masogied (1392), Massogedy (1542), Masoujedy (1579), Masogedy (1654) nebo Masojet (1764).

 

Administrativní údaje

Masojedy jsou dnes samostatnou obcí, jejíž katastrální výměra činí 1,8 km² a žije zde 101 stálých obyvatel (1. ledna 2020).

Mapa

Poloha

Masojedy leží 8 kilometrů jihozápadně od Českého Brodu (30,5 kilometru západně od Kolína) v nadmořské výšce 354 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK