Cesty a památky

Kolínsko » Solopysky

Solopysky
Solopysky (2019)

Za první písemnou zmínku o existenci obce lze považovat rok 1352, kdy je v rejstříku papežských desátků poprvé zmíněn kostel (nový) v obci "Solopisk". V roce 1365 část obce s kostelem patřila Zbraslavskému klášteru a zbytek byl rozdroben v rukou místní šlechty, v jedné části držel poplužní dvůr Matěji ze Solopysk. V roce 1384 je obec v písemných dokumentech označována jako "Solopiesk". Církevní část vsi připsal 18. listopadu 1436 císař Zikmund ke kolínskému panství Bedřicha ze Strážnice, jemuž patřila až do roku 1544, a světskou část získal v roce 1406 Miroslav z Čejova, předek místní zemanské rodiny Mírků ze Solopysk. Ti během 16. století postupně spojili zbylé části vsi a celou ves do jedněch rukou spojil až v roce 1570  Jiří Voděradský z Hrušova na Dobřeni skoupil jednotlivé části obce a připojil je k dobřeňskému panství. V roce 1646 koupil Solopysky Jan Salazar de Monte Albano a připojil je k Červenému Hrádku, v letech 1681 - 1738 pak náležely k Ratboři. Od roku 1738 byly Solopysky za Vraždů z Kunvaldu opět připojeny k Červenému Hrádku a jeho součástí byly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Od roku 1850 byly Solopysky samostatnou obcí v okrese Kutná Hora, v roce 1960 byly připojeny ke "střediskové obci" Suchdol.

Osobnosti

František Kmoch  (* 1. 8. 1848 Zásmuky - † 30. 4. 1912 Kolín) - významný český hudební skladatel a kapelník, v letzech 1872-3 působil v Solopyskách jako učitel.

Původ názvu

Původ názvu obce není zřejmý, v ČR existují další čtyři obce stejného jména. Nejpravděpodobnější výklad (uváděný A. Profousem) pojímá toto místní jméno jako posměšné pojmenování vsi lidí, kteří si solili jen pysky (měli nedostatek soli). Ostatní výklady (ze spojení solné písky, pískat sólo nebo slapisky = ze staroslověnského slap, což je výpar, tedy osada postavená na vypařené, suché půdě) nejsou pravděpodobné. Z důvodu nejasného původu názvu tento v průběhu staletí kolísal mezi Solopisky a Solopysky, v roce 1910 byl zařazen mezi vyjmenovaná slova a kodifikován jako Solopysky.

Administrativní údaje

Solopysky jsou dnes administrativní součástí městyse Suchdol (Kutná Hora), jejich vlastní katastrální území činí 5,28 km².

Fotogalerie

Solopysky - pohled na obec od západu (2019)Solopysky - krajina od Solopysk na severozápad (2009)

Odkaz

www.obecsuchdol.cz

Mapa

Poloha

Solopysky leží 11,5 kilometru jihozápadně od Kolína v nadmořské výšce 374 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK