Cesty a památky

Kolínsko » Solopysky » Lípy v Solopyskách

Lípy v Solopyskách

Solopysky, Příroda, Památné stromy

Skupina lip malolistých (Tilia cordata Mill.) původně o počtu 4 stromů, v roce 2006 byla jedna z lip pokácena, přestože její zdravotní stav byl dobrý. Lípy byly u kostela vysázeny kolem roku 1850 a jejich zdravotní stav je dobrý. První ze stromů je vysoký 18 metrů, má obvod kmene 264 cm a výšku koruny 12 metrů při šířce 15 metrů (měření v roce 2012). Druhý strom je vysoký 19 metrů, má obvod kmene 276 cm a výšku koruny 11 metrů při šířce 15 metrů (měření v roce 2012). Třetí strom je vysoký 19 metrů, má obvod kmene 271 cm a výšku koruny 12 metrů při šířce 15 metrů (měření v roce 2012).

Důvodem ochrany stromů je to, že se jedná o původní (autochtonní) druh s výjimečným vzrůstem, jejich součást přilehlé kulturní památky a také že jsou krajinnou dominantou.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Okresním národním výborem v Kutné Hoře usnesením ze dne 14. prrosince 1989, v Ústředním seznamu ochrany přírody je skupina stromů evidována pod kódem 103975.

Fotogalerie

Solopysky - lípy v Solopyskách (2009)Solopysky - lípy v Solopyskách (2016)Solopysky - pařez čtvrté lípy (2016)

Mapa

Poloha

Stromy rostou na jižní straně kostelního areálu.

GPS: 49°56'15.054"N, 15°7'29.717"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK