Cesty a památky

Kolínsko » Poďousy

Poďousy
Znak obce Bečváry, pod které Poďousy spadají (2014)

První písemná zmínka o vsi Poděhusy je z roku 1237, kdy byl jejím majitelem rytíř Jaroš z Poděhus. Tomu se přisuzuje vítězství nad Tatary u Olomouce v roce 1241, což mu v letech 1253-64 mělo zajistit post nejvyššího purkrabí na dvoře krále Přemysla Otakara II. V roce 1260 se zúčastnil slavné a vítězné bitvy českého panovníka nad uherským králem Bélou IV. u Kressenbrunnu (dle legendy nesl do bitvy praporec sv. Vojtěcha z kostela ve Vrbčanech), od té doby používal Jaroš k přívlastku z Poděhus také přívlastek ze Slivna. Je také pravděpodobným zakladatelem tvrze na místě dnešního zámku Červený Hrádek. Po něm ves zdědil jeho syn Albert z Poděhus, připomínaný v roce 1298. Příslušnici tohoto rodu se jako majitelé vsi připomínají až do počátku 15. století, v letech 1391 – 1410 to byli Jan Sulík z Poděhus a v roce 1415 Boreš a Mikuláš z Poděhus. Poďousy se jako součást panství Červený Hrádek staly od roku 1677, kdy ho koupil Adolf Vratislav ze Šternberka, staly součástí šternberského zásmuckého dominia, ke kterému patřily až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

Osobnosti

Josef Masopust (* 5. 11. 1911 Poďousy - † 26. 4. 1982 Podbořany) - příslušník československého zahraničního odboje v Polsku (1939) a Anglii (1941), kde byl po zranění při parašutickém výcviku členem osobní stráže prezidenta republiky Edvarda Beneše, v roce 1949 byl zatčen a odsouzen k nuceným pracem v jáchymovských uranových dolech.

Původ názvu

Původ názvu obce má posměšný význam, jejich obyvatele jím označovali lidé z okolních obcí. Vyvinul se ze slova "podúsy", kterým se označovali muži bez vousu, holobrádci, přeneseně pak muži bez mužské síly. Druhé vyvětlení je poněkud pikantnější a vychází z "posílat někoho do paďous", tedy do zadní části těla, přeneseně lidi bojácné, ukrávající se a neodvážné. V minulosti se setkáváme s názvy obce jako Podehusy (1298), Podyeusy (1319), Podiews (1337), Poděvúsy (1498), Padausy (1654), Podiausy (1719), Poděvousy (1854) a od roku 1886 se ustálil současný název Poďousy.

Administrativní údaje

Poďousy jsou administrativní součástí obce Bečváry, jejich vlastní katastrální území činí 1,44 km².

Odkaz

www.becvary.cz

Mapa

Poloha

Poďousy leží 11 kilometrů jihozápadně od Kolína v nadmořské výšce 340 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK