Cesty a památky

Kolínsko » Pučery

Pučery
Znak obce Kořenice, pod kterou Pučery spadají (2009)

Obec Pučery byla v předhusitské době majetkem Sázavského kláštera, poprvé se však písemně uvádí až v roce 1436, kdy byla zastavena Zachařovi z Řenče, majiteli Starého Kolína. V roce 1545 se ves dostala do majetku Myšků ze Žlunic, kteří ji vlastnili do roku 1623, kdy ji koupil Václav Vchynský ze Vchynic a připojil k panství Červený Hrádek. Třicetiletou válkou ves kupodivu příliš neutrpěla, o čemž svědčí popis z roku 1654. Dne 7. července 1677 koupil celé panství hrabě Adolf Vratislav ze Šternberka a připojil ho trvale k zásmuckému panství, jehož součástí zůstaly Pučery až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848, kdy se Pučery spojily s Poďousy pod jednu obecní správu. Starosta byl vždy volen z Pučer a první radní z Poďous. V letech 1857-58 byla vystavěna přes obě obce okresní silnice z Kolína do Uhlířských Janovic. V roce 1889 se obě obce rozdělily a od té doby jsou Pučery samostatné. Prvním starostou samostatných Pučer se stal Antonín Rytina. V roce 1900 byla zprovozněna místní dráha z Kolína do Ratají nad Sázavou, prodloužená v roce 1901 až do Čerčan a Pučery byly jednou ze zastávek, kde první vlak zastavil 15. prosince 1900. V tom roce se jednalo o obec s 37 čísly popisnými a 373 obyvateli.

Osobnosti

Josef Říha (* 1. 12. 1830 Pučery - † 21. 5. 1887 Kutná Hora) - český právník a politik, od roku 1867 byl poslancem Říšské rady a v letech 1877-86 purkmistrem Kutné Hory.

Administrativní údaje

Pučery jsou administrativní součástí obce Kořenice, jejich vlastní katastrální území činí 3,98 km².

Fotogalerie

Pučery - obecní razítka z 19. a počátku 20. století z obecní kroniky

Odkaz

www.korenice.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK