Cesty a památky

Kolínsko » Drahobudice

Drahobudice
Drahobudice - znak obce (2010)

První historický záznam o obci je z roku 1338, kdy je jako součást Hrádku (Červeného) prodávána staroboleslavské kapitule. Její proboštové vysadili zdejší dvůr na manství. Po husitských válkách držel v roce 1429 ves Boleslav z Drahobudic, který zde vystavěl tvrz. V roce 1438 se zde vzpomíná Mikuláš Popel z Vesce, v letech 1509–64 byly opět součástí hrádeckého panství pánů z Habřiny. Po roce 1593 připojil Jaroslav Myška ze Žlunic Drahobudice k bečvárskému panství, jehož součástí zůstaly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Osobnosti

Jaroslav Kronus (* 7. 4. 1922 Drahobudice – † 27. 4. 2010 Kolín) - významný kolínský amatérský fotograf, první snímky pořídil již v roce 1935, když byl žákem chlapecké školy v Kolíně na Zálabí. Civilním povoláním byl zaměstnancem strojírenského závodu Tatra Kolín, v 50. letech 20. století absolvoval dvouletý kurz Lidové konzervatoře v Praze v oboru výtvarné fotografie a v letech 1968-89 zastával funkci předsedy Kolínského fotoklubu.

Původ názvu

Jméno Drahobudice je odvozeno od osobního jména Drahobud (ves lidí Drahobudových).

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 9. listopadu 2010 usnesením č. 9 schválen znak a prapor obce. Autorem návrhu je heraldik Miroslav J. V. Pavlů. Jedná se tak zvaný „mluvící znak“, na kterém je v červeno-zlatě polceném štítě vpravo knížecí čepice s hermelínovým lemem ve zlatém kotouči, do něhož jsou vetknuty tři stříbrné meče se zlatými jílci (atributy Staroboleslavské kapituly) a vlevo nad dřevěnou palisádou přirozené barvy (odkaz na drahobudické hradiště) je černý kohout s červenou zbrojí (erb pánů z Drahobudic). Vlajku tvoří tři svislé pruhy žlutý, červený a žlutý, v červeném pruhu je knížecí čepice s hermelínovým lemem ve žlutém kruhovém poli, do něhož jsou vetknuty tři bílé meče se žlutými jílci.

Administrativní údaje

Drahobudice jsou dnes samostatnou obcí, jejích součástí je osada Bílkov. Katastrální výměra činí 5,54 km² a žije zde 252 stálých obyvatel (1. ledna 2019).

Fotogalerie

Drahobudice - náveší s kostelem, farou a školou (2019)Drahobudice - kostel Nejsvětější Trojice, hlavní dominanta obce (2019)

Odkaz

www.obec-drahobudice.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK