Cesty a památky

Kolínsko » Drahobudice » kostnice

kostnice
*

Drahobudice, Funerálie, Kostnice a márnice

Pozdně barokní kostnice z roku 1754 postavená zřejmě podle návrhu Ignáce Jana Nepomuka Palliardiho (?). V roce 1765 nechal kostnici vymalovat drahobudický farář Josef Lorenz, který v ní nechal vyrovnat kosti ze zrušených hrobů do pravidelných útvarů.

Hranolová čtvercová stavba s vhchodem situovaným do západního průčelí, vrcholící věžičkou uprostřed střechy. Stěny jsou prolomeny okny ve tvaru čtyřlistu.

Z původní výmalby se dochovala na východní stěně freska od neznámého autora z roku 1765, na které je vyobrazen Kristus na kříži a po jeho stranách postavy P. Marie a sv. Jana Evangelisty.

Prohlášení za památku

Kostnice byla spolu s kostelem Nejsvětější Trojice zapsána 31. 12. 1965 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 46708/2–721.

Fotogalerie

Drahobudice - kostnice od jihozápadu (2019)Drahobudice - kostnice od jihu (2019)Drahobudice - kostnice, interiér (2019)Drahobudice - kostnice, freska oltáře (2019)Deahobudice - kostnice (1931, SOkA Kolín)

Mapa

Poloha

Kostnice stojí na východní straně kostela za presbytářem.

GPS: 49°56'13.340"N, 15°4'18.320"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK