Cesty a památky

Kolínsko » Dolní Jelčany

Dolní Jelčany
Znak obce Bečváry, pod které Dolní Jelčany spadají (2014)

První zpráva o vsi Jelčany (původně Jedlčany) pochází z roku 1295, kdy byl jejím majitelem Mladota z Jelčan, svědek při vytyčování hranic Rataj nad Sázavou. Další zpráva pak pochází z let 1388–1400, kdy se vzpomíná Procek z Jelčan a po něm od roku 1409 jeho syn Albrecht (Aleš) Kráva z Jelčan. V roce 1460 ves patřila ves Burianovi z Jelčan, zakladateli zemanského rodu Krčínů z Jelčan. Ti se později stali kolínskými měšťany, z nichž se jako první připomíná v roce 1494 Jakub Krčín z Jelčan, který měl opletačky s radnicí kvůli hře v kostky. V roce 1495 byl Jakubu Krčínovi udělen králem Vladislavem II. erb se zeleným papouškem na modrém štítě. V roce 1520 prodal ves Václavu st. Čejkovi z Olbramovic a rod se natrvalo usídlil v Kolíně. Dcera nového majitele Kateřina Čejková (narozená v Jelčanech) se provdala za Jiříka Krčína z Jelčan (syna předchozího majitele Jelčan, od kterého její otec ves koupil) a spolu měli 3 syny, z nichž prostředním byl známý Jakub Krčín z Jelčan. Čejkové z Olbramovic vlastnili ves do roku 1586, kdy ji Václav mladší Čejka prodal Mikuláši Nykláskovi ze Žitenic. Potom byly Jelčany připojeny k chotouchovskému panství a v roce 1629 k panství červenopečeckému.

Po třicetileté válce byly Jelčany zcela pusté, v roce 1654 se zde vzpomíná jediný usedlík Matěj Kulhánek. Ves obnovil až v roce 1669 hrabě Hanuš Bedřich z Trauttmansdor­fu, který zároveň založil Horní Jelčany (též Velká Strana), od těch dob se ves nazývá Dolní Jelčany (též Malá Strana). V roce 1753 připojil Dolní Jelčany Jan Václav Vražda z Kunvaldu k Červenému Hrádku, v roce 1843 se uvádí již 14 domů se 118 obyvateli. Součástí Červeného Hrádku zůstaly Dolní Jelčany až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Původ názvu

Původ názvu obce pochází od toho, že byla založena v jedlových lesích.

Administrativní údaje

Dolní Jelčany tvoří spolu s Horními Jelčanami katastrální území o rozloze 2,09 km² a jsou od roku 1980 administrativní součástí obce Becvary.

Fotogalerie

Dolní Jelčany

Mapa

Poloha

Dolní Jelčany leží 15,5 kilometru jihozápadně od Kolína v nadmořské výšce 374 metry. Obcí protéká Jelčanský potok, levostranný přítok Drahobudického potoka.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK