Cesty a památky

Kolínsko » Jindice

Jindice
Jindice - náves (1928, sbírka Stanislava Oltta z Uhlířských Janovic)

Ves Jindice se poprvé připomíná v roce 1352 v souvislosti s kostelem, v roce 1356 se vzpomíná jako majetek kartuziánského kláštera Zahrady Panny Marie v Praze. Před rokem 1418, ještě v době existence kláštera, získal ves do zástavy Jan ze Zásmuk. V husitských válkách klášter zanikl a proto v roce 1461 zastavil král Jiří z Poděbrad Jindice ještě s několika dalšími vesnicemi, které bývaly církevním majetkem, Janovi Čabelickému ze Soutic. Před rokem 1543 získali Čabeličtí Jindice, nikoli však všechny zastavené vesnice, dědičně, a spravovali je z Týna nad Vltavou. V roce 1589 prodal Prokop Čabelický ze Soutic Jindice Divišovi Hostačovskému z Petrovic. Po jeho smrti v roce 1596 je od dědiců koupil Jindřich Mírek ze Solopysk a od něho v roce 1601 měšťan Nového Města pražského Daniel Pražák, který získal právo užívat predikátu z Jindic. Jeho dědicové však v roce 1615 prodali Jindice Filipovi Čejkovi z Olbramovic. Od roku 1601 byly Jindice samostatným statkem do roku 1670, kdy je Volf Kryštof z Hopfengarten prodal  Hanuši Bedřichu z Trauttmansdor­fu, který je připojil k svému panství Červené Pečky, jehož součástí zůstaly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. Poté se majiteli jindického velkostatku stali Müllerové, Trejbalové a nakonec od roku 1918 Blechovi, kterým byl majetek v roce 1949 znárodněn.

Do roku 1975 byly Jindice samostatnou obcí, poté se staly součástí obce Rašovice, nicméně sídlo obecního úřadu je v Jindících, v budově bývalé školy.

Osobnosti

Josef Pečírka (* 11. 10. 1818 Jindice - † 27. 6. 1870 Praha) - spisovatel, lékař a pedagog, autor Domácího lékaře, literárního cestopisu Drobnosti z cesty do Norvéžska, libret, zábavných, výchovných a poučných próz, např. sbírky povídek Přástky a jiné.

Josef Müller (* 1810  - † 18. 4. 1890 Jindice) - rakouský a český statkář a politik české národnosti, od roku 1867 poslanec Říšské rady. Jako majitel jindického velkostatku a zámku byl velkým mecenášem oprav a vybavení místního kostela sv. Václava.

Rudolf Treybal (* 19. 4. 1854 Chrášťany - † 24. 8. 1911 Jindice) - zemědělský pedagog, agronom (zkoumal klíčivost semen a hnojiva) a politik, od roku 1889 poslanec Českého zemského sněmu za mladočeskou stranu, majitel místního zámku.

Josef Vlasák (* 25. 9. 1883 Podveky - † 6. 10. 1975 Kolín) - zakladatel jindické kroniky a dlouholetý obecní kronikář, 25 let působící jako řídící učitel v Jindicích.

Jaroslav Jareš (* 10. 1. 1886 Kutná Hora - † 30. 11. 1967 Praha) - akademický malíř a průkopník spolupráce českých a slovenských umělců, považovaný řadou autorit za autora návrhu československé, v současné době české vlajky (tato informace je uvedena i na Jarešově náhrobku na vyšehradském hřbitově v Praze). Často pobýval v Jindicích u své matky, sestry a jejího muže Josefa Vlasáka (viz výše).

Původ názvu

Název obce znamená označení obce jako vsi lidí Jindových, přičemž příjmení Jinda vzniklo z osobního jména Jindřich.

Administrativní údaje

Jindice jsou dnes administrativní součástí obce Rašovice v okrese Kutná Hora, jejich vlastní katastrální území měří 4,4 km2.

Fotogalerie

Jindice na starém pohledu (1921, sbírka Stanislava Oltta z Uhlířských Janovic)

Odkaz

www.rasovice.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK