Cesty a památky

Kolínsko » Jindice » hřbitovní kaple Bolestné Panny Marie

hřbitovní kaple Bolestné Panny Marie
*

Jindice, Funerálie, Hřbitovní kaple

Hřbitovní kaple byla postavena v roce 1819 majitelem jindického zámku Karlem z Coudenhove jako hrobka jeho manželky Karolíny Walburgy rozené z Kavanagh. Původně měla klasicistní průčelí rámované dvojicí pilastrů, které zcela setřela pseudorománská přestavba kolem roku 1880 provedená za Josefa Müllera. Vnější fasády byly opatřeny současnou omítkou v 80. letech 20. století.

Interiér je sklenut půlkruhovou valenou klenbou s trojbokými styčnými výsečemi.

V současnosti je kaple prázdná, empírový oltář, malované papírové epitafy a cenný barokní obraz jsou tč. umístěny v kostele sv. Václava (viz). Na severovýchodní stěně je epitaf Augustiny Müllerové († 8. 12. 1867) s německým nápisem: HIER RUHT AUGUSTI(NA) M'ULLER GEB: SIEGMUND DIE TREUESTE GATTIN DIE BESTE MUTTER DIE FREUNDIN DER ARMEN. GEBOREN DEN 24. OC(TO)BR 1812, ENTSCHLAFEN DEN 8 DEC(EM)BR 1867. Pod ním je epitaf jejího syna Edmunda Müllera († 18. 1. 1868) s německým nápisem: MEINEM GELIEBTEN SOHNE EDMUND ZUM ANDENKEN GEB 31. JULI 1867, GEST 28. JANUAR 1868.

Prohlášení za památku

Hřbitovní kaple s hrobkou je zapsána spolu s celým areálem kostela sv. Václava zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 34148/2–1019.

Fotogalerie

Jindice - hřbitovní kaple Bolestné Panny Marie od severozápadu (2017)Jindice - hřbitovní kaple Bolestné Panny Marie od jihozápadu (2017)Jindice - hřbitovní kaple Bolestné Panny Marie od západu (2017)Jindice - hřbitovní kaple Bolestné Panny Marie, epuitaf Augustiny Müllerové (2017)Jindice - hřbitovní kaple Bolestné Panny Marie, epitaf Edmunda Müllera (2017)Jindice - hřbitovní kaple Bolestné Panny Marie, interiér (2017)Jindice - hřbitovní kaple Bolestné Panny Marie, jižní stena (2017)Jindice - hřbitovní kaple Bolestné Panny Marie, klenba (2017)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 1. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia 1977.

Vaněk V., Kibic K.: Středověká venkovská sakrální architektura na Kutnohorsku, Praha 2012.

Mapa

Poloha

Kaple stojí na hřbitově, jihovýchodně od kostela.

GPS: 49°54'41.950"N, 15°5'11.360"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK