Cesty a památky

Kolínsko » Jindice » Lípa v Jindicích

Lípa v Jindicích

Jindice, Příroda, Památné stromy

Památný strom Lípa v Jindicích je vysoký 21 metrů a obvod jeho kmene činí 428 cm (měření v roce 2010). Strom byl zasazen kolem roku 1640, jedná se tedy o veterána, jeho zdravotní stav je ale velmi dobrý. Strom stále kvete a plodí, má široce rozloženou korunu s menším procentem suchých větví, pouze se vyskytují začínající dutiny v úžlabích.

Důvodem ochrany je výjimečný vzrůst stromu a jeho výjimečné stáří a to, že vytváří krajinnou dominantu.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Okresním národním výborem Kutná Hora 1. ledna 1990, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 103981.

Fotogalerie

Jindice - Lípa v Jindicích, celkový pohled (2017)Jindice - Lípa v Jindicích, detail kmenu (2017)Jindice - Lípa v Jindicích, označení památného stromu (2017)Jindice - Lípa v Jindicích, pohled od jihu (2017)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Botany.cz.

Mapa

Poloha

Památný strom roste u bývalé hájenky na okraji pole po pravé straně cesty z Jindic do Solopysk.

GPS: 49°55'10.930"N, 15°6'33.985"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK