Cesty a památky

Kolínsko » Sobočice

Sobočice
Historický znak města Zásmuky, pod které Sobočice spadají

Sobočice se v písemných pramenech objevují v pol. 14. století v blíže nedatované listině, kterou daroval císař Karel IV. nějaká pole v Sobočicích Skalickému klášteru, založenému v roce 1357: Karolus IV. monio Scalicz bona et agros in villa Sobutitz devo uta per morten Jankonis de Sobutitz donat.  Část vsi vlastnil v roce 1378 Vaněk Řičen ze Sobočic, v roce 1400 se jmenuje Václav ze Sobočic. Dne 28. února 1412 zapsal Jan ze Sobočic svůj majetek své manželce Bolce, s čímž souhlasil i jeho bratr Petr ze Sobočic. Druhou část vsi držel v té době generální vikář Pražského arcibiskupství Kuneš z Třebovle, který ho v roce 1397 odkázal Václavu Kotilovi. Obě části vsi se střídaly v majetku mnoha rodů, až oba díly koupil v roce 1498 Prokop z Habřiny a připojil je k červenohrádeckému panství. Po roce 1500 získal Sobočice bohatý kutnohorský měšťan Bartoš z Práchňan a po jeho smrti v roce 1512 Mikuláš z Práchňan. Ten je v roce 1533 prodal Magdaléně Šlechtové ze Všehrd a po její smrti v roce 1542 je Adam Říčanský ze Zásmuk trvale připojil k zásmuckému panství. Obec byla zničena v době třicetileté války a znovu obnovena Adolfem Vratislavem ze Šternberka po roce 1650. V roce 1843 zde již žilo 288 obyvatel. Součástí zásmuckého panství zůstaly Sobočice do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V letech 1850 až 1960 byly Sobočice samostatnou obcí, v roce 1960 byly přiřazeny pod nově zřízenou "střediskovou obec" Zásmuky. Jejich součástí zůstaly i po navrácení statusu města Zásmukám v roce 1992.

Osobnosti

Bohumil Slivanský (* 19. 2. 1907 Sobočice - † 10. 12. 1976 Plzeň) - hudebník a skladatel, od dětství výborný  multiinstrumentalista, člen Městské hudby Zásmuky pod vedením kapelníka Gabriela Vágnera. Od roku 1946 působil v Československém rozhlasu Plzeň.

Původ názvu

Původní název obce byl ve tvaru Sobutice, což znamená ves lidí Sobutových. V minulosti se objevují názvy Sobutitz (pol. 14. stol.), Sobussicz (1378), Sobuczicz (1412), Sobučice (1420), Sobušice (1513), Sobocžicze (1612), Sobotschitz (1788) a od roku 1844 Sobočice.

Administrativní údaje

Sobočice jsou administrativní součástí města Zásmuky, jejich vlastní katastrální území činí 2,77 km².

Odkaz

www.zasmuky.cz

Mapa

Poloha

Sobočice leží na výrazném návrší 15 kilometrů jihozápadně od Kolína v nadmořské výšce 404 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK