Cesty a památky

Kolínsko » Sobočice » dům čp. 54

dům čp. 54

Sobočice, Venkovské domy, Zděné stavby

Secesní průčelí bývalé kovárny od Bedřicha Pokorného z roku 1924. Přestože dům byl modernizován po roce 2000, secesní detaily průčelí zůstaly zachovány. Ve štítu jsou iniciály tehdejšího vlastníka kovárny Josefa Janaty, rámované kruhem se secesním listovým dekorem, pod tím je letpočet a secesní maskaron. Velký reliéf mezi okny patří do okruhu vlasteneckých témat s námětem básně Lešetínský kovář, který je proveden i na kovárně v Horních Chvatlinách (čp. 60) a dnes již zaniklé  kovárně v Krychnově (čp. 52). Zde je zachycena vrcholná scéna celé básně, v níž se lešetínský kovář, nedbaje proseb své dcery Barušky, s kladivem v ruce staví na odpor vojákům, kteří ho vykazují z jeho vlastní kovárny. Na uličním průčelí kovárny je pak ve štuku proveden firemní nápis „Josef Janata kovář a zkoušený podkovář“, doplněný kovářským nářadím.

Téma Lešetínského kováře čerpá ze známé básně Svatopluka Čecha, popisující odpor statečného českého kováře proti rozpínavým cizím podnikatelům, kteří postupně zabírají jeho zemi. Báseň byla vydána roku 1893 a následně byla jako protistátní konfiskována. Znovu vyšla na počátku 20. století. 

Fotogalerie

Sobočice - jižní štít domu čp. 54 (2017)Sobočice - dům čp. 54, detail výzdoby fasády (2017)Sobočice - dům čp. 54, reliéf Lešetínského kováře (2017)

Zdroj informací

Berková J.: Úpravy fasád obytné zástavby 20. - 30. let 20. století na Kolínsku. Národní památkový ústav Praha 2007.

Berková J.: Sborník ze semináře Vesnická architektura 1. pol. 20. století, str. 19-23. Národní památkový ústav Praha. 2008.

Berková J.: Vesnické secesní fasády na Kouřimsku. Národní památkový ústav Praha 2010.

Mapa

Poloha

Dům čp. 54 stojí v severní části vsi při silnici do Zásmuk.

GPS: 49°56'40.470"N, 15°2'25.560"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK