Cesty a památky

Kolínsko » Drahobudice » hradiště (domnělé)

hradiště (domnělé)

Drahobudice, Archeologická naleziště

Podle nálezů pozůstatků valů pravoúhlého půdorysu a zlomků slovanské keramiky z 8. století v roce 1966 uvažoval PhDr. Miloš Šolle, CSc. o existenci slovanského hradiště z raného středověku, které však dosud nebylo prokázáno archeologickým průzkumem.

O existenci opevnění se zmiňují popisy obce z počátku 20. století, kdy val ještě dosahoval výšky 6 metrů. Dodnes se z něj dochovaly pouze nevýrazné zbytky náspů a příkopů.

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 66. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Mapa

Poloha

Hradiště se rozkládalo v místech zvaných dodnes Na Valech, v prostoru severovýchodní části vsi s kostelem.

GPS: 49°56'12.060"N, 15°4'18.044"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK