Cesty a památky

Kolínsko » Drahobudice » Lípa v Drahobudicích

Lípa v Drahobudicích

Drahobudice, Příroda, Památné stromy

Památný strom Lípa v Drahobudicích je vysoký 17 metrů, obvod kmene činí 284 cm, koruna je vysoká 14 metrů a široká 13 metrů (měření v roce 2009). Strom byl zasazen v roce 1918, jeho zdravotní stav je výborný, kvete ale neplodí.

Důvodem ochrany je výjimečný vzrůst stromu, jeho estetická hodnota i to, že tvoří výraznou dominantu.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Městským úřadem Kolín č. j. ŽP/1490/99/Sm/Ja ze dne 1. listopadu 1999, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104007.

Fotogalerie

Drahobudice - Lípa v Drahobudicích, celkový pohled (2019)Drahobudice - Lípa v Drahobudicích, kmen (2019)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípa roste uprostřed křižovatky v blízkosti kostela.

GPS: 49°56'11.266"N, 15°4'19.398"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK