Cesty a památky

Kolínsko » Drahobudice » škola (bývalá)

škola (bývalá)

Drahobudice, Ostatní stavby, Školy

Škola byla v Drahobudicích založena v roce 1762 a v roce 1788 bylo zapsáno již 105 dětí na pravidelnou výuku; v té době se vyučovalo v dnešním domě čp. 69 (v tzv. "Trucovně"). V letech 1835–36 nechal postavit majitel Bečvár Martin Liška a majitel Červeného Hrádku Václav Vražda z Kunvaldu dnešní školní budovu, která byla původně dvoutřídní, v roce 1880 rozšířena na třítřídní a v roce 1887 další přístavbou na čtyřtřídní. V roce 1976 byla škola zavřena a budova nadále sloužila do roku 1990 jako internát zdravotní školy v Kolíně.  V letech 1990-94 sloužila budova bývalé školy jako obecní úřad ave zbylých prostorách byla zřízena výrobna pracovních oděvů, která ukončila činnost v roce 2001. Do roku 2007 zde ještě působila dílna našití oděvů, kde pracovalo 10 švadlen. V roce 2008 budovu koupila Ing. Zemánková a upravila ji k obytným účelům.

Jednopatrová obdélná budova, doplněná v jižním průčelí nad vchodem štukovým reliéfem Jana Ámose Komenského a mezi okny přízemí památníkem padlým v 1. světové válce.

Fotogalerie

Drahobudice - škola (2019)Drahobudice - škola, reliéf J. A. Komenského (2019)Drahobudice - škola (30. léta 20. stol. SOkA Kolín)

Mapa

Poloha

Škola stojí v horní části vsi nad kostelem vedle fary.

GPS: 49°56'12.510"N, 15°4'20.780"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK