Cesty a památky

Kolínsko » Solopysky » Lípa u kapličky

Lípa u kapličky

Solopysky, Příroda, Památné stromy

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) vysoká 18 metrů s obvodem kmene 419 cm, koruna je vysoká 17 metrů a široká 15 metrů (měření v roce 2009). Zasazena byl kolem roku 1800. Zdravotní stav a vitalita tohoto stromu je velmi dobrý.

Důvodem ochrany stromu je to, že se jedná o původní (autochtonní) druh s výjimečným vzrůstem, dále to, že se jedná o esteticky významný krajinný prvek a dominanta, součást kulturní památky.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Městskýmúřadem v Kutné Hoře usnesením ze dne 21. srpma 2002, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidován pod kódem 103942.

Fotogalerie

Lípa u kaple, celkový pohled (2009)Celková silueta lípy a kaple v krajině (2009)

Mapa

Poloha

Památný strom se nachází u kaple sv. Cyrila a Metoděje v polích severně od vsi.

GPS: 49°56'31.979"N, 15°7'13.314"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK