Cesty a památky

Kolínsko » Solopysky » Jasan u Sovů

Jasan u Sovů

Solopysky, Příroda, Památné stromy

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L) vysoký 21 metrů s obvodem kmene 339 cm, koruna je vysoká 14,5 metru a široká 24 metrů (měření v roce 2012). Zasazen byl kolem roku 1850. Zdravotní stav a vitalita tohoto stromu jsou velmi dobré.

Ochrana byla vyhlášena z důvodu jeho výjimečného vzrůstu, který vytváří nepřehlédnutelnou krajinnou dominantu a že se jedená o o původní (autochtonní) druh.

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) se vyskytuje téměř v celé Evropě, kromě nejzazšího severu a severovýchodu. V dospělosti se jedná o světlomilnou dřevinu, roste na rozličných geologických podkladech, avšak podmínkou je jejich dostatečná živnost. Přirozený výskyt jasanu ztepilého bývá indikátorem nejlepších půd, dává přednost půdám obohaceným dusíkem, nesnáší zasolené půdy a neroste na zrašeliněných podkladech. Je citlivý na klimatické výkyvy, škodí mu silné mrazy, dobře snáší trvale vanoucí vítr a nehodí se do průmyslového prostředí. Strom dosahuje výšek 20 až 40 metrů a průměru kmene až 1,5 metru. Borka je dlouho hladká, šedá, později mělce podélně rozbrázděná, listy se na podzim bebarví a opadávají zelené. Jasan kvete v květnu a dosud nebylo objasněno, proč některé stromy neplodí a jiné jsou bohatě plodné. Dřevo je velmi kvalitní, pevné, pružné a houževnaté, využívá se k výrobě nábytku, v letectví a sportovních potřeb (v minulosti zejmína lyže zvané "jasánky"). Kůra jasanu poskytuje tříslo a jiné produkty používané v lidovém lékařství (náhražka chininu), také z listů a semen se extrahují cenné suroviny. Mladé větvičky se v minulosti používaly jako zimní krmivo pro dobytek, často byl vysazován u selských stavení jako ochrana před šířením požárů.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Městskýmúřadem v Kutné Hoře usnesením ze dne 4. prrosince 2008, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidován pod kódem 105114.

Fotogalerie

Jasan ztepilý v Solopyskách (2009)

Mapa

Poloha

Památný strom stojí na zahradě domu čp. 35 (u Sovů).

GPS: 49°56'16.050"N, 15°7'34.962"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK