Cesty a památky

Kolínsko » Solopysky » kostnice

kostnice

Solopysky, Funerálie, Kostnice a márnice

Barokní čtvercová kostnice z roku 1751, která vznikla současně s barokní přestavbou kostela. Za jejího autora lze proto s největší pravděpodobností považovat pražského stavitele Antonína Palliardiho. Svému účelu přestala sloužit v roce 1868, kdy byl hřbitov u kostela zrušen a vysvěcen nový hřbitov za vsí. V roce 2015 byly opraveny vnější fasády v rámci první etapy rehabilitace kostelního areálu.

Prohlášení za památku

Kostnice byla spolu s celým areálem kostela sv. Bartoloměje zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 40707/2–1183.

Fotogalerie

Solopysky - kostnice od jihu (2022)Solopysky - márnice od severu (2016)Solopysky - márnice od východu (2016)Solopysky - márnice, interiér (2007)Solopysky - márnice, jihozápadní vstupní průčelí před opravou (2007)Solopysky - márnice (1983, Pavel Fiedler)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3, Nnakladatelství ČSAV Academia, Praha 1980.

Vaněk V., Kibic K.: Středověká venkovská sakrální architektura na Kutnohorsku, Praha 2012.

Mapa

Poloha

Kostnice stojí na bývalém hřbitově vedle kostela.

GPS: 49°56'14.950"N, 15°7'31.830"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK