Cesty a památky

Kolínsko » Solopysky » Lípy v Kunvaldu

Lípy v Kunvaldu

Solopysky, Příroda, Památné stromy

Skupina lip malolistých (Tilia cordata Mill.) o počtu dvou stromů. První je vysoký 17 metrů, má obvod kmene 410 cm a výšku koruny 6 metrů při šířce 9 metrů (měření v roce 2012). Druhý strom je vysoký 17 metrů, má obvod kmene 347 cm a výšku koruny 9 metrů při šířce 9 metrů (měření v roce 2012). Stromy byly vysazeny kolem roku 1810, jejich zdravotní stav je dobrý.

Důvodem ochrany stromů je to, že se jedná o původní (autochtonní) druh s výjimečným a esteticky zajímavým vzrůstem, stromy významné svým stářím a také tím, že jsou krajinnou dominantou.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Okresním národním výborem v Kutné Hoře usnesením ze dne 14. prrosince 1989, v Ústředním seznamu ochrany přírody je skupina stromů evidována pod kódem 103977.

Fotogalerie

Větší z Kunvaldských lip - vpravo od vjezdu do dvora (2009)Menší z Kunvaldských lip - vlevo od vjezdu do dvora (2009)

Mapa

Poloha

Památné lípy se nacházejí u zřícenin dvora Kunvald.

GPS: 49°55'46.310"N, 15°6'54.890"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK