Cesty a památky

Kolínsko » Mrzky

Mrzky
Mrzky - pohled na obec od severu (2009)

První dochovaná písemná zmínka o Mrzkách pochází z listiny datované 23. května 1295, podle které se Sulislav z Mrzek zúčastnil jako jiní vladykové z regionu coby svědek vyměření nového újezdu při relokaci vesnice Bylany, kterou král Václav II. daroval ten den pražskému biskupství. V roce 1405 se připomíná „villa Merzek“ patřící pod duchovní zprávu v Tismicích. V letech 1488–92 je zmínka o tom, že Mikuláš Vrbík z Tismic poháněl bratry Karlíky z Mrzek. Na jedné poddanské usedlosti je k roku 1564 zmiňována rytířská rodina Ichtryců z Ichtryc se zkříženými zlatými klíči na polceném modro-stříbrném štítu, která držela později Tismice, Vrátkov a od roku 1592 tvrz s hamfestním dvorem v Limuzích. Později Mrzky připadly královské komoře, od které ji 7. března 1558 koupil Jaroslav Smiřický ze Smiřic a připojil ji k černokosteleckému panství, které v roce 1623 získal kníže Karel z Lichtenštejna, čímž se Mrzky dostali do lichtenštejnského majetku a zůstali jím až do roku 1848. V roce 1896 byl založen sbor dobrovolných hasičů a obec měla v té době 345 obyvatel. Až do roku 1904 byla obec sloučena s obcí Tismice a Vrátkov a na žádost mrzeckých občanů se stala v roce 1904 samostat­nou obcí.

V Mrzkách se dochoval roubený chmelařský špýchar z roku 1793, který byl v roce 1970 rozebrán, restaurován a znovu postaven ve skanzenu v Přerově nad Labem.

Osobnosti

Josef Zounek (* 19. 10. 1856 Mrzky - † 28. 12. 1927 Mrzky) -  cestovatel a význačný mecenáš Českobrodska. V dospělosti se ujal rodinného hospodářství a společně se svou ženou Alžbětou značně zvelebili statek a zvětšili jeho rozsah. Jako svědomitý hospodář aktivně pracoval ve Včelařské jednotě a byl také známým milovníkem kaktusů. Touha po vědění a slušné finanční zajištění ho dovedly až k cestování. V letech 1908-10 se s několika přáteli zúčastnil výpravy do Orientu, kde navštívil Alexandrii a Káhiru, dále putovali po Nilu do Asyutu, Beni Suef, Biba Gebel, Abu Fely, Luxoru a Théb. Z Egypta pak výprava pokračovala lodí do Haify, Jeruzaléma a Betléma, Bejrútu a Smyrny. Zpáteční cestou navštívili Effes, Athény, Cařihrad, Sofii a Bělehrad, odkud se přes Vídeň vrátil domů. Za svého pobytu v Egyptě Josef Zounek získal poměrně rozsáhlou kolekci egyptologických předmětů čítající více než 50 kusů, kterou později daroval Podlipanskému muzeu v Českém Brodě. Nejcennější však byla numizmatická sbírka, o kterou měla zájem i řada zahraničních institucí. Zounek ji pod dojmem návštěvy u prezidenta T. G. Masaryka, a na jeho výslovné přání, postoupil Národnímu muzeu v Praze. V roce 1925 věnovali manželé Zounkovi 200.000 korun pro nadační účely Rolnické školy a 100.000 korun na stavbu budovy Podlipanského muzea v Českém Brodě.

Původ názvu

Název obce náleží k posměšným toponymům, přidělovaných obyvateli okolních obcí a vzniklo od přídavného jména mrzský, označující nehezké místo, kde obec leží, nevzhlednou obec jako takovou nebo ošklivé prapůvodní obyvatele vsi. V průběhu let se setkáváme s názvem obce jako Mrizek (1295), Merzek (1405), Mrzky (1488) či Mrzsky (1654) nebo Mrzek (1720). 

Administrativní údaje

Dnes jsou Mrzky samostatnou obcí, jejíž katastrální výměra činí 2,86 km² a kde žije 165 stálých obyvatel (1. ledna 2019).

Fotogalerie

Mrzky - špýchar na kresbě Otakara Moravce (1951, dnes ve skanzenu v Přerově nad labem)

Odkaz

www.mrzky.cz

Mapa

Poloha

Mrzky leží v mělkém údolí na soutoku Hradešinky (Hradešínského potoka) a Bušince 6 kilometrů jihozápadně od Českého Brodu (28 kilometrů západně od Kolína) nadmořské výšce 245 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK