Cesty a památky

Kolínsko » Bohumil (zaniklá obec)

Bohumil (zaniklá obec)

Vesnice Bohumil patřila v 15. století panu Matěji Sobkovi ze Šembery, zpustla po roce 1652, kdy se ještě vzpomíná ves s výsadní krčmou.

Na počátku 20.století na místě zpustlé vsi postavili Lichtenštejnové dvůr a hájovnu, které v roce 1918 připadly státu. V roce 1920 zde vznikl moderní zdravotnický ústav na výrobu očkovacích látek, který financoval zhruba z poloviny stát a z poloviny Rockefellerova nadace z USA.

Původní středověké sídliště leželo při počátku Bohumilského potoka. Potoční údolí se tu mírně zužuje mezi mělkou pramennou pánví a širokým zářezem. Veškeré získané nálezy pocházejí z levé strany zúženého úseku údolí, které je přivráceno k jihu. V současnosti je tu povrchový průzkum prakticky znemožněn, plocha, z níž nálezy pocházejí, je zastavěna a terén upraven. Průzkum na polích v bezprostředním okolí zástavby a na protější straně údolí byl negativní, stejně jako prohlídka zastavěného areálu. V roce 1943 byla v Bohumili narušena středověká jáma čtvercového půdorysu, o straně 126 cm, hluboká 80 cm, vyplněná hrubozrnným pískem promíšeným s jílem. Kromě nečetných keramických zlomků ve výplni ležely na dně jámy dva džbány. Další středověké nálezy z 15. – 16. století byly získány v roce 1949 při hloubení studny, uloženy jsou v muzeu v Českém Brodu.

Původ názvu

Název obce se odvozuje od osobního jména Bohumil (z Bogu mil = bohu milý), tedy ves Bohumilova. Název obce v průběhu let velmi kolísal a uvádí se jako Bohumyle, Bohumilo, Bogumil, Bohumili nebo Bohumile.

Administrativní údaje

Bohumil katastrálně patří ke vsi Jevany.

Odkaz

www.obecjevany.cz

Mapa

Poloha

Samota Bohumil leží 2,5 kilometru jihozápadně od Kostelce nad Černými lesy (26,5 kilometru západně od Kolína) v nadmořské výšce 412 metrů.

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK