Cesty a památky

Kolínsko » Vrátkov » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Vrátkov, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. nálezy z pozdní doby kamenné

Na katastru obce byla nalezena kamenná sekerka, klínek a sekeromlat na opracování dřeva z doby kamenné, z období asi 4000 let př. n. l. Nálezy jsou uloženy v Podlipanském muzeu v Českém Brodě (pobočka Regionálního muzea v Kolíně).

2. nálezy z doby laténské (mladší doba železná, keltové)

Na severním okraji katastru obce nedaleko hlavní silnice Praha – Kolín prozkoumal v roce 1959 Jaroslav Kudrnáč v metrové hloubce polozemnici 4,6×1,85 m s dvojicí kůlových jamek v každém středu kratších stran. Střepy, zvířecí kosti a mazanici byly datovány do 2. stol. př. n. l.

Mapa

Poloha

Naleziště z doby laténské leží severozápadně od obce.

GPS: 50°3'26.250"N, 14°50'34.080"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK