Cesty a památky

Kolínsko » Chrást (zaniklá ves) » Chrástecký mlýn (zaniklý)

Chrástecký mlýn (zaniklý)

Chrást (zaniklá ves), Přistoupim, Industriál, Mlýny

Vrchnostenský mlýn a rybník v Chrástu se poprvé připomínají v roce 1505 při zápisu majetku do desk zemských majitele Tuchorazi, Jana Svitáčka z Landštejna. Další zmínka pochází z kupní smlouvy uzavřené mezi dědičkami majetku po Bořivoji z Donína ze dne 29. srpna 1579, které Chrást i s mlýnem prodali Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic, který ho připojil ke kosteleckému panství. V roce 1613 Albrech Václav Smiřický vyhověl žádosti Adama Linharta z Najenperku a mlýn i s dvorem osvobodil od všech platů (stal se hamfestním dvorem), což jeho syn Albrecht Jan Smiřický rozšířil na věčné časy. V roce 1617 se jako majitelka mlýna uvádí po jeho smrti manželka Hedvika z Habartic, které byl ale jako přívrženkyni Jednoty bratrské zabaven v roce 1621 Karlem I. z Lichtenštejna a zastaven Janu Danielu Kaprovi z Kaprštejna, majiteli dvora v sousední Přistoupimi. Po jeho násilné smrti prodali poručníci majetku v roce 1627 zástavní právo rytíři Albrechtu Maternovi z Květnice, což listinou z 5. listopadu 1654 strvdil i císař Ferdinand III. zápisem v berní rule, kde se uvádí mlýn v Chrástu o jednom kole. Ve stabilním katastru je v roce 1841 uváděn mlynář Joseph Buchta a ještě v roce 1930 je ve mlýně uváděn mlynář Antonín Vobořil. V té době měl mlýn jedno vodní kolo na vrchní vodu, spád byl 5,25 m a výkon se uváděl 2,37 HP. Mlýn zanikl po roce 1948.

Mlýn byl součástí celé mlýnské a rybniční soustavy na Jalovém potoce mezi Kostelcem nad Černými lesy a Liblicemi, v roce 1777 se v Chrástu vzpomínají dokonce rybníky dva, přičemž jeden z nich zadržoval vodu pro tzv. Landštejský mlýn.

Z mlýna se dodnes zachoval pouze rybník, obnovený Československým státním statkem (ČSSS) Chrást po roce 1959, kdy byl již zanesený a značně zúžený rybník rozšířen. Pozemky bývalého mlýna a přilehlého rybníka jsou tč. v soukromém vlastnictví paní MUDr. Hany Maryškové z Prahy.

Fotogalerie

Chrást - Chrástecký mlýn na mapě 3. vojenského mapování z let 1877-80 (© 3nd Military Survey, Military Archive, Vienna)

Zdroj informací

Hodinář K., Klíma V: Kronika města Kostelce nad Černými lesy z roku 1912.

Mrvík J. Vladimír: Dějiny obce Přistoupimi do konce 18. století. Český Brod 2010.

Mapa

Poloha

Mlýn, bývalé čp. 45, stával v údolí Jalového (dříve též Černokosteleckého) potoka u rybníka severozápadně od dnešní samoty v katastrálním území sousední Přistoupimi.

GPS: 50°2'19.177"N, 14°52'31.522"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK