Cesty a památky

Kolínsko » Vitice » kaplička sv. Jana Nepomuckého

kaplička sv. Jana Nepomuckého
*

Vitice, Kaple a kapličky

Výklenková cihlová kaplička z roku 1920, postavená pro starší sochu* sv. Jana Nepomuckého.

Socha sv. Jana Nepomuckého z červeného nučického pískovce od neznámého autora z doby kolem roku 1780 (určité podobnosti lze vysledovat u soch z oltáře v zámeckém kostele sv. Vojtěcha v Kostelci nad Černými lesy z roku 1783 a s mladší sochou sv. Ondřeje v Ondřejově z roku 1740 od sochaře Bedřicha Stefana). Podle dochovaných záznamů byla opravena v roce 1863 z daru tkalcovského mistra z Vitic Ignáce Pfeifera, který k soše pořídil i lucernu, kde hořelo světlo ke cti sv. Jana Nepomuckého. Socha stála ve Viticích nedaleko místa, kde je dnes umístěna v kapličce, což dokládá dochovaná kresba z roku 1850.

Světec stojí na malém čtvercovém podstavci v kontrapostu s vysunutou pravou nohou, oblečený v tradičním oděvu. V náručí drží nakoso položený kříž s plastickým korpusem Krista, na který světec hledí s mírně skloněnou hlavou. Kolem hlavy jen železný kruh s pěti měděnými osmicípími hvězdami.

V roce 2009 byla kaplička i socha světce v částečném rozpadu. V letech 2016-17 však byla památka nákladem majitele pozemku opravena a socha sv. Jana Nepomuckého restaurována akademickým sochařem Jarmilem Plachým.

Prohlášení za památku

Kaplička ani socha nejsou památkově chráněny.

Fotogalerie

Vitice - kaplička sv. Jana Nepomuckého, celkový pohled (2019)Vitice - kaplička sv. Jana Nepomuckého, detail sochy (2019)Vitice - kaplička sv. Jana Nepomuckého po stavební opravě (2017)Vitiice - socha sv. Jana Nepomuckého po restaurování (2017)Vitiice - socha sv. Jana Nepomuckého před opravou v ateliéru (2016)Vitice - kaplička sv. Jana Nepomuckého (2009)Vitice - kaplička sv. jana Nepomuckého, socha sv. Jana Nepomuckého (2009)

Mapa

Poloha

Kaplička stojí na soukromé zahradě domu čp. 46 jihovýchodně od kostela.

GPS: 50°1'47.610"N, 14°54'52.850"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK