Cesty a památky

Kolínsko » Vitice » tvrz Ledce (mlýn)

tvrz Ledce (mlýn)

Vitice, Industriál, Tvrze, Mlýny, Tvrze zaniklé

Dnešní mlýn stojí v místech zaniklé vsi se dvorem a tvrzí, které se připomínají v roce 1295 v majetku Těmy a Jence z Ledec, v roce 1309 pak Lipoce z Ledec. V roce 1396 se uvádí Zbyněk Opršal z Ledec. V 1. třetině 15. století vlastnil tvrz se vsí Jan starší Valkou z Adlaru († 1437), v roce 1438 se jeho syn Jan mladší dožadoval dědictví po svém otci s Vilémem Koukolem z Popovic, který v roce 1437 Ledce zabral jako splátku za nedoplacený dluh. V roce 1440 se vzpomíná jako majitel Diviš z Ledec, který se v roce 1421 zúčastnil tzv. Čáslavského sněmu. Další majitelkou Ledců byla Kateřina z Kunštátu, manželka Jindřicha ze Stráže († 1466), od které tvrz, dvůr a mlýn Ledce koupil v roce 1481 Slavata z Chlumu a Košumberka († 1497), který je v roce 1492 trvale připojil k černokosteleckému panství. Tvrz přestala sloužit jako panské sídlo a zanikla, ves zanikla po třicetileté válce.

Dodnes se dochoval pouze mlýn na potoku Dusík, levostranném přítoku Bylanky, poprvé připomínaný v roce 1481. Většina dnes stojících budov nebo jejich současná podoba vznikla až ve 20. letech 20. století. V roce 1930 byl majitelem mlýna Vojtěch Baudyš, instalováno bylo jedno kolo na vrchní vodu se spádem 9 m a o výkonu 3,12 HP.

Fotogalerie

Vitice - mlýn Ledce (2017)Vitice - mlýn Ledce, hospodářská část (2017)Vitice - mlýn Ledce, vrata (2017)Vitice - mlýn Ledce, stará cesta ke mlýnu (2017)

Zdroj informací

Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl patnáctý Kouřimsko, Vltavsko a Boleslavsko., str. 23. Praha 1900.

Vodní mlýny.

Mapa

Poloha

Mlýn čp. 35 a 48 stojí na samotě, 1 km jihovýchodně od Vitic.

GPS: 50°1'28.057"N, 14°55'10.189"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK