Cesty a památky

Kolínsko » Vitice » zvonice u kostela sv. Šimona a Judy

zvonice u kostela sv. Šimona a Judy
**

Vitice, Zvonice a zvoničky

Polodřevěná hranolová zvonice pravděpodobně z první poloviny 16. století. Přesnějšímu datování vzniku stavby brání naprostý nedostatek konkrétních architektonických detailů. Její umístění v jihozápadním koutě hrazeného hřbitova poukazuje také na možnou obrannou funkci v době jejího vzniku.

Zvonice se skládá z nízkého zděného přízemí a bedněného horního patra s vysokou jehlancovou střechou, ve zvonovém patře s vloženou zpěradlovou konstrukcí je zavěšen zvon z roku 1560.

V jižním vchodu zvonice jsou osazeny dřevěné gotické dveře** s plátovým kováním z doby kolem roku 1400, pocházející z původního vstupního portálu do sousedního kostela; na stávající místo byly přeneseny po roce 1853. Základ kování dveří tvoří rozměrné pláty železného plechu pobité osmi páry šikmo se křižujících prutů, které jsou připevněny hřeby s výraznými vrubovanými hlavicemi. Ve výplních kosočtvercových polí dolních dvou třetin plochy jsou vsazeny plastické růžice, horní část dveří zdobí řada čtyř znakových štítků se zobrazením zkřížených mečů a kopí nebo střela bez násady a dále gotická písmena P, A, B. C, M, T. Základní rozvrh kování doplňuje zavěšené kruhové klepadlo a kryt původního zámku ve tvaru heraldického štítku. Ve zvonici je zavěšen zvon "Šimon a Juda" z roku 1560, zdobený reliéfem sv. Šimona a sv. Judy a dvouřádkovým českým nápisem gotickou minuskulou: KDOZ MILUGE PANA BOHA SWEHO WSSECZKI WIECZY NAPOMOCZNY SAV GEMV K DOBREMV 1560 / SAMEMV A MAYMOCZNEYSSYMV PANV BOHV BVDYZ CZYEST A CHWALA NA WYEKY WYEKVW AMEN. Srdce zvonu je vyzdobeno ryrtou linkou, kalichem a nápisem: 1765 W P L F.  Druhý zvon z let 1400-50 byl zrekvírován pro válečné účely v roce 1916.

Zvonice je vzácnou ukázkou polodřevěné architektury z období pozdní gotiky a gotické dveře náleží na území středních Čech k ojedinělým dokladům úrovně gotického kovářského řemesla.

Prohlášení za památku

Zvonice je spolu s kostelem sv. Šimona a Judy zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 27626/2–880.

Fotogalerie

Vitice - zvonice (2017)Vitice - zvonice od východu (2017)Vitice - zvonice, vstupní dveře (2017)Vitice - zvonice, zvony ve zvonovém patře (2014)Vitice - zvonice, zvonová stolice (2014)

Zdroj informací

Karel Kuča, České, moravské a slezské zvonice, nakladatelství Libri, Praha 2001.

Karel Kuča, Zvonice českých venkovských kostelů, Zprávy památkové péče 2/1994, str. 21 - 40.

Mapa

Poloha

Zvonice stojí v nároží hřbitova kolem kostela sv. Šimona a Judy.

GPS: 50°1'47.880"N, 14°54'47.956"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK