Cesty a památky

Kolínsko » Oleška

Oleška

Oleška byla založena v rámci kolonizace východní části bývalého královského hvozdu na Černokostelecku kolem poloviny 13. století a patřila tedy ke královskému majetku. První písemný doklad pochází z roku 1297, kdy se v pergamenu ohledně dávek kouřimského měšťana pro špitál kláštera křížovníků s červenou hvězdou v Praze jmenují tři bratři kouřimského rychtáře, z nichž jeden sídlil v Třebovli, druhý v Prusicích a třetí právě v Olešce. Když se v první polovině 14. století královské doména na Černokostelecku rozpadla, Oleška připadla do majetku poměrně vzdáleného hradu Kostelec nad Sázavou (dnes Zbořený Kostelec), který zůstával jedním z nemnoha královských hradů v širším okolí. V té době byl hrad králem Janem Lucemburským zastaven Oldřichu z Valdeka. Za vlády krále Karla IV. se v roce 1348 vzpomíná v tzv. "Knize stvrzovací" místní kostel a v rejstříku papežského desátku k roku 1352 i fara. Ve 2. polovině 14. století se jako majitelé vsi s podacím právem k místnímu kostelu vzpomínají další zástavní držitelé hradu Kostelec nad Sázavou a to Jakub Frenclinův z Kostelce (1357, 1358) a po něm Chval Rzavý z Kostelce (1386). V letech 1413 a 1443 je opakovaně Oleška jmenována již jako součást černokosteleckého panství pánů ze Smržova, ale poté, co ji v roce 1453 král Ladislav Pohrobek daroval Janu Zajímači z Kunštátu, byla připojena k jeho nově vzniklému panství sázavskému. To Zajímačům patřilo až do roku 1528, kdy ho zadlužené koupil Slavata z Chlumu a Košumberka a připojil celé k panství černokosteleckému. V roce 1547 se Oleška dostala jako součást konfiskovaného slavatovského majetku krátce pod správu České královské komory, ale později opět připadla pod černokostelecké panství, ke kterému patřila až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V letech 1850-68 náležela Oleška do okresu Černý Kostelec (Kostelec nad Černými lesy), 1868 - 1960 do okresu Český Brod, v letech 1960 - 2007 do okresu Kolín a po reorganizaci státní správy v roce 2007 připadlá do okesu Praha-východ.

Osobnosti

Václav Šmejkal (* 1897 Oleška - † 21. 4. 1947 Brno) - středoškolský pedagog, působil na reálném gymnáziu v Kolíně, Lounech, Užhorodě, Košicích a Brně, autor knihy aforismů s názvem Svědectví slova.

Jaroslav Krucký (* 13. 4. 1900 Oleška - † 13. 4. 1945 Bienitz, Německo) - český pedagog, v listopadu 1942 zatčen pro ilegální odbojovou činnost, vězněn nejprve v Praze na Pankráci, později v německé věznici v Gollnově u Štětína a nakonec byl v prosinci 1944 převezen do drážďan, kde byl 13. prosince 1944 odsouzen k smrti. Popraven byl na samém konci války 13. dubna 1945 v Bienitz u Lipska.

Pokorný Josef (* 19. 12. 1915 Oleška - † 26. 3. 2003 Praha) - významný vědecký pracovník Angiologické laboratoře IV. interní kliniky fakulty všeobecného lékařství v Praze, autor odborných publikací, jako první na světě prováděl podvazy věnčitých tepen.

Původ názvu

Název obce je odvozen od staročeského slova olešnice, označující potok, tekoucí mezi olšemi. V okolí se obci také říká Volešec či Olešec. V historických pramenech se název obce objevuje ve tvarech Oleska (1352), Olesska (1405), Olešec (1453), Oleška (1532), Wolesska (1544), Wolessky (1547), Woleschetz (1844) a nakonec Oleška (1854).

Administrativní údaje

Oleška je dnes samostatnou obcí, její součástí jsou obce Brník, Bulánka, Králka a Krymlov. Katastrální výměra činí 11,93 km² a žije zde 97269 stálých obyvatel (1. ledna 2021).

Odkaz

www.oleska.cz

Mapa

Poloha

Oleška leží ve sníženině pod prameništěm Nučického potoka 4,5 kilometru jihovýchodně od Kostelce nad Černými lesy (21 kilometrů západně od Kolína) v nadmořské výšce 3709 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK