Cesty a památky

Kolínsko » Ždánice

Ždánice

Přesné založení obce není známo, zřejmě však vznikla v podhradí slovanského hradiště z 10. století. První písemná zpráva je z listiny krále Přemysla Otakara II., který ves s příslušenstvím daroval ve 3. čtvrtině 13. století sedleckému klášteru. Král Václav II. v roce 1305 tento dar potvrdil. Není známo, jak se po roce 1325 dostaly Ždánice do držení Ješka z Kostelce, každopádně 18. června 1358 je prodával Jetřich z Portic do majetku kláštera v Klášterní Skalici u Kouřimi. Na konci 14. století byla opuštěna vesnice kolem kostela a z neznámých příčin přesunuta na dnešní místo. V roce 1436, po husitských válkách, daroval ves císař Zikmund za dobré služby Volfartovi z Radimi a v roce 1452 je král Jiří z Poděbrad připsal do majetku Kouřimi. V roce 1470 byl vybudován ze Ždánic do Kouřimi vodovod, který přiváděl vynikající vodu z okolních lesů do města, a z důvodu dodávky vody si ji podrželo i nadcházejících letech. Až po bitvě na Bílé hoře prodala královská komora v roce 1623 Ždánice knížeti Karlovi z Lichtenštejna, který je připojil k černokosteleckému panství. Díky chráněné poloze vsi, zůstala ušetřena drancování v období třicetileté války, přestože okolní obce byly válečnými událostmi dotčeny. V roce 1730 připadly Ždánice k plaňanskému lichtenštejnskému panství a později připadly opět pod Kostelec nad Černými lesy, ke kterému patřily až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V letech 1850-68 spadaly Ždánice do okresu Kouřim, od roku 1868 jsou sučástí okresu Kolín.

Osobnosti

František Jelínek (* 7. 12. 1860 Červené Pečky - † 23. 7. 1941 Ždánice) - učitel, odborný publicista, redaktor časopisů Přítel lidu a Jaro mládí, autor První národní čítanky.

František Košťál (* 19. 7. 1881 Ždánice - † 31. 12. 1929 Praha) - významný národohospodář a učitel ekonomie na obchodních školách a akademiích v Chrudimi, Kolíně, Plzni a Praze, od roku 1920 profesor soukromé ekonomiky a průmyslu na Vysoké škole obchodní v Praze, autor řady středoškolských a vysokoškolských učebnic a odborných publikací.

Původ názvu

Původ názvu obce se odvozuje od osobního jména Ždán, tedy ves lidí Ždánových = Ždánici a od toho Ždánice. V historických pramenech se název objevuje ve tvarech: Sdanicz (1305), Zdanycz (1352–1385), Czedlicz[5] (1358), Sdyanycz (1405), Zdanice (1562, 1654), Zdanicz (1788), Ždánitz nebo Zdanitz (1844) a v roce 1848 se ustálil současný název Ždanice.

Administrativní údaje

Ždánice jsou dnes samostatnou obcí, jejích kartastrální součástí je samota Běšinov. Katastrální výměra činí 10,52 km² a žije zde 356 stálých obyvatel (1. ledna 2019).

Fotogalerie

Ždánice - střed obce ve 20. letech 20. století (neznámý autor)

Odkaz

www.zdanice.cz

Související cestopisy / reportáže

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK