Cesty a památky

Kolínsko » Ždánice » památník obětem fašismu

památník obětem fašismu

Ždánice, Pomníky, Památníky obětem světových válek

Ojedinělý památník, reprezentující pohnuté dějiny téměř celého 20. století.

Na místě zaniklého pomníku úpravy silnice přes Ždánický vrch byl v letech 1935–36 vybudován podle návrhu architekta Otakara Koutského velkolepý památník Antonína Švehly (1873 - 1933), prvorepublikového ministerského předsedy. Místo bylo vybráno symbolicky, protože ovládá značnou část Kouřimska, tedy tzv. Prokůpkova kraje, nazvaného podle Jana Antonína Prokůpka, významného politika a Švehlova přítele. Stavbu pomníku iniciovala mládež Agrární strany (Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu), tehdejší nejsilnější politické strany v Československu. Finanční náklady byly hrazeny z příspěvků agrárníků a hospodářských záložen. 

Památník tvořil železobetonový polokruh dlouhý 25 m, nesený šesti sloupy z žernovské žuly, na kterém byl umístěn nápis: TĚM, KDO SE ZASLOUŽILI O HOSPODÁŘSKOU A POLITICKOU SVOBODU ZEMĚDĚLSKÉHO LIDU. Na každém sloupu byla připevněna bronzová destička se jménem zasloužilého činovníka agrární strany a Švehlova spolupracovníka: Jan Antonín a Adolf Prokůpek, Stanislav Kubr, Alfons Šťastný, Otakar Srdínko a Bohumír Bradáč, v centru pak byl umístěn dvoumetrový blok z leštěné žuly, na kterém byla busta Antonína Švehly od akademického sochaře Cyrila Zatloukala (1894 - 1962). 

V roce 1939 fašistický režim památník zrušil a nechal odstranit nápisy, bustu Antonína Švehly i destičky se jmény jeho spolupracovníků, které byly nenávratně ztraceny. Po skončení války byl prázdný památník změněn na Památník obětem fašismu Kolínska, Českobrodska a Kouřimska, slavnostně odhalený 6. července 1946. Na opuštěný žulový obelisk byla vyryta jména obětí z Kolínska, Českobrodska a Kouřimska, převážně židovského původu. Po roce 1948 byla tato jména na obelisku přebroušena a nově na něm byl vytesán jen obecný nápis: OBĚTEM NACISMU A PADLÝM BOJOVNÍKŮM ZA SVOBODU 1938 - 1945. Na betonový oblouk byl umístěn nápis: VÁM, KDOŽ JSTE PRO VLAST TRPĚLI A UMÍRALI, Z VDĚČNOSTI NÁRODU NA PAMĚŤ A K VÝSTRAZE, odstraněný v roce 1982, kdy se se vedly spory o přemístění památníku do Kolína, neboť s místem umístění neměl žádnou přímou spojitost. Obyvatelé Ždánic se však proti vůli stranických orgánů vzbouřili a stavba tak zůstala na původním místě a zachovala si i svou původní podobu. Pomník se tak stal symbolem nejen první republiky, ale i odporu proti fašistické okupaci a komunistickému násilí, což tehdejší režim neviděl rád.

V současné době památník nemá majitele, ale stojí na pozemcích obce, která zajišťuje pouze nejnutnější údržbu.

V současné době památník nemá majitele, ale stojí na pozemcích obce, která zajišťuje pouze nejnutnější údržbu.
Zdroj: https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/ko_historie_zdanice20090828.htm

Fotogalerie

Ždánice - památník obětem fašismu (2020)Ždánice - památník obětem fašismu (2020)Ždánice - památník obětem fašismu (2020)Ždánice - památník obětem fašismu (2020)Ždánice - památník obětem fašismu, zbytky původních nápisl (2020)Ždánice - památník obětem fašismum, schodiště od silnice (2020)Ždánice - památník, původní podoba, oblouk (1936, SOkA Kolín)Ždánice - památník, původní podoba, busta Antonína Švehly (1936, SOkA Kolín)Ždánice - památník, dokončovací práce před otevřením (1936, SOkA Kolín)Ždánice - památník, nákres původní podoby Švehlova památníku (neznámý autor)

Zdroj informací

Hoznauerová L.: Historie Zásmuk, pokračování. Město Zásmuky 2012.

Mapa

Poloha

Památník stojí na akropoli hradiště (také Na panáku) ve výšce 397 m. n. m., přístupný je po zelené turistické značce číslo 3078 z náměstí v Kouřimi na rozcestí Krymlov - hlavní silnice, bus. (7 km) a po tvarové odbočce k památníku 1 km. Autem lze zaparkovat ve Ždánicích u kostela sv. Havla a po zelené tvarové značce je to k památníku 500 metrů pěšky. Památník leží na trase cyklotrasy Středočeská ovocná stezka z Českého Brodu do Kolína.

GPS: 49°58'7.647"N, 14°56'46.572"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK